„Z toho důvodu řezenský referát seniorů rozjel v lednu 2009 projekt dobrovolné pomoci ‚Hodný soused‘,“ napsal pasovský deník PNP. Zástupce vedoucího odboru Wolfgang Unterholzer vysvětluje, že cílem je umožnit starším občanům život doma tak dlouho, jak jen je to možné. Službu momentálně poskytuje ve spolupráci s církevními organizacemi a dobročinnými spolky 34 dobrovolníků ve většinu 45 až 70 let. K odbourání studu klientů a jejich nedůvěry ke kontaktům s cizími se organizátorům projektu osvědčilo zapojení veřejně známých osob, které ostych pomáhají odbourat, například bývalých členů farních výborů atd. Bavorské ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje projekt až 50 000 eury ročně. „Peníze jdou hlavně na školení spolupracovníků,“ říká Unterholzer v PNP. Ti se zavazují, že si najdou čas věnovat se pomoci sousedům přinejmenším osm hodin týdně po půl roku.

Podobný projekt by byl představitelný i v Pasově, říká v PNP předseda tamní rady seniorů Fritz Abelein. „Počet starších stále stoupá a jejich děti jsou často daleko,“ uvádí. Líbila by se mu především nabídka malé mobilní opravářské služby. „Je to skvělá myšlenka, protože často jde o maličkosti, kvůli kterým firma ani nejede, protože se jí to nevyplatí,“ dodává.

Čech kradl parfémy

Českého nezaměstnaného přistihl v sobotu personál drogerie ve Freistadtu při krádeži parfémů. Před odchodem sice věci vrátil do regálů, ale vedoucí nápadného muže poznala – před několika týdny tady zkusil odcizit tři drahé parfémy, ale poté, kdy byl osloven prodavačkou, je zase vrátil. Přivolaná policie tentokrát v mužově autě nalezla věci pocházející z krádeží a drogy, napsal linecký deník OÖN.

Proč jsou mladí suroví

„Přes dramatické titulky o uloupení kabelky staré paní či brutálním zbití manželů mladistvými ve skutečnosti počet pachatelů trestných činů ve věku mezi 14 a 18 lety v Horních Rakousích klesl,“ napsal linecký deník Volksblatt. „V roce 2009 jich bylo vypátráno 6100, loni jen 4790.“

Kriminalisty ale znepokojuje narůstající brutalita násilných činů. „Až pět procent stíhaných je natolik agresivní, že ze spirály násilí už vlastními silami nemohou vystoupit,“ říká policejní ředitel Alois Lissl. Primář zemské nervové kliniky Werner Leixnering vidí vysvětlení v tom, že mladí dnes vyrůstají bez jakýchkoliv omezování, nemají zábrany a ani nerozpoznávají, že už překročili meze. Násilí v médiích a na počítačích pak brutalitu ještě posiluje, protože v konzumentech potlačuje empatii, vciťování se do pocitu druhého. Výsledkem je, že užívají víc násilí a brutality, než by k dosažení cíle bylo třeba, uvádí Volksblatt.

Prasečák u hřbitova?

Také v Dolním Francku mají své „Lety“. „Spor o chystanou stavbu výkrmny pro tisíc prasat v blízkosti židovského hřbitova v Nordheimu bude nejspíš v létě projednávat bavorský Nejvyšší správní soud,“ napsal list PNP. Správní soud ve Würzburgu v říjnu stavbu povolil, zemský svaz židovských kulturních obcí se ale odvolal. Výkrmna má vyrůst jen 150 metrů od hřbitova. „To je podle obce s židovskou vírou neslučitelné,“ píše deník a poukazuje na to, že prase je Židy pokládáno za nečisté.