Základní historickou část obce představuje náves a kolem stojící statky. Tvoří zhruba obdelník o rozměrech 210 x 70 m. Uprostřed se nachází malý návesní rybníček, vedle stála obecní kovárna. Na jižní straně návsi stávala obecní pastouška, která byla v padesátých letech zbořena. Kolem návsi, jak dosvědčují staré urbáře, stálo kdysi 17 statků, v současné době jejich počet činí dvacet dva.

Každý statek na návsi se skládal z hlavní budovy, ve které se nacházel hospodář, a z předsíně navazující chlév. Na druhé straně dvora stál obvykle tzv. „výměnek“, který obývali rodiče hospodáře. Na něj navazovaly další hospodářské budovy.

Proti zahradě uzavírala dvůr stodola, za kterou se nacházela rozsáhlá zahrada. Kolem celé vesnice ohraničovala zahrady kamenná zídka.

U větších statků tzv. „dvouláníků“ dodnes stojí ve dvoře, obvykle mezi obytnými budovami „špýchar“, do kterého se uskladňovalo obilí. Do značné míry špýchary připomínají středověké obranné věže. Prakticky všechny budovy jsou stavěny z kamene, jako pojiva se používala hlína.

Při opravě fasády špýcharu statku číslo 14 byla odkryta původní sgrafita datovaná do konce 16. století. Přestavba štítů a vjezdů do statků se uskutečnila v prvé polovině 19. století ve stylu takzvaného lidového baroka.

Zmíněnou architekturu najdeme nejčastěji na Hlubocku a Veselsku, Holašovice paradoxně patří na samý okraj území, kde se rozšířil pozoruhodný styl, který je spojen většinou s neznámými zednickými mistry.

Ve svém celku je náves naprosto unikátní ukázkou tohoto stavebního stylu. Ta skutečnost, že většina staveb na návsi má v podstatě zachovalou nebo jen málo narušenou základní stavební dispozici, to vytvořilo podklad pro zapsání do seznamu kulturních památek světového kulturního dědictví lidstva pod patronací UNESCO. Zároveň k zápisu do UNESCO přispěla skutečnost, že Holašovice nejsou žádným skanzenem, ale živou vesnicí s necelými 150 stálými obyvateli.

Zařazení do světového seznamu připomíná na holašovické návsi také pamětní sloup, který informuje o zápisu v několika jazycích.