„Lidé si napouštějí bazény, hodně se kropí a zalévají zahrádky. Na rozdíl od jiných regionů ale obce, které zásobujeme, nemusejí vyhlašovat zákazy. Ve vodárenské soustavě máme vody dost a její kapacita ani pak není zcela využita," ubezpečuje František Rytíř, provozní náměstek ředitele Jihočeského vodárenského svazu, kterému plavská úpravna i jihočeská vodárenská soustava patří.

Úpravna vody PlavBěžná prázdninová produkce dosahuje v úpravně 500 litrů pitné vody za vteřinu. Je nižší než třeba v zimě. Je totiž znát, že se lidé z měst stěhují na chaty a chalupy, odjíždějí na dovolené, že jsou uzavřeny školy.

Aktuální spotřebu v rozhodujících vodojemech sledují po celém kraji dálkově dispečeři a podle odběrů se zvyšuje i přítok surové vody. Množství vyráběné vody pak určuje také dávky chemikálií, nutné k její úpravě. Přímo v plavské úpravně jsou akumulační nádrže o objemu až 21 tisíc m3 vody, která pak odsud teče do padesáti vodojemů soustavy.

Sucho pociťují především ti, kdo využívají vodu z vlastních studní a menších místních zdrojů. Kvůli suchu dávají tyto zdroje až o polovinu méně vody, než je obvyklé. Na Budějovicku proto zaváží od minulého víkendu společnost ČEVAK pitnou vodu cisternami do vodojemu v obci Jivno. „Ve všední den to jsou dvě cisterny, tedy 20 m3 vody, o víkendu jsme zavezli okolo 50 kubíků," přiblížil vedoucí provozní oblasti Jih Miroslav Ježík.

I v oblastech, kde je vody zatím dostatek, však platí při napouštění zahradních bazénů několik pravidel. Nesprávný postup totiž může způsobit potíže nejen jejich majitelům. „Chcete-li bazén naplnit z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a mimo odběrovou špičku. Odběr předem oznamte na linku naší společnosti 800 120 112, kde vám také poradí s dalšími možnými alternativami, jak bazén napustit," radí mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová.