Společnost TENZA, která je generálním dodavatelem horkovodu z Elektrárny Temelín pro Teplárnu České Budějovice, skončila v insolvenci. Deník na tuto možnost upozornil již minulý týden.

Společnost TENZA práce zastavila v závěru loňského roku. Podle tiskového mluvčího Elektrárny Temelín Marka Svitáka firma TENZA společnosti ČEZ (pod níž Elektrárna Temelín patří) předala a řádně doložila dokončení 15 z celkových 26 kilometrů. "Za dokončené a předané práce naše společnost přesně v souladu se smlouvou zaplatila," zdůraznil Marek Sviták.

Podle Barbory Vrané, vedoucí oddělení propagace společnosti TENZA, firma v důsledku mimořádných opatření ke zmírnění epidemie koronaviru byla nucená koncem srpna požádat o vyhlášení mimořádného moratoria v rámci takzvaného zákona Lex COVID, tedy odložení splatnosti dluhů. Mimořádná opatření zásadním způsobem zpomalila průběh stavebních prací, a tím i prodloužila dobu realizace zakázek, které TENZA zajišťovala jako generální dodavatel.

Teplovod z Temelína do Českých Budějovic.
OBRAZEM: Teplovod z Temelína se blíží

"Došlo tak k posunu platebních milníků na některých významných projektech, zejména u dvou zakázek realizovaných pro společnost ČEZ, a to u výstavby tepelného napaječe z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic a projektu výměny OTV na blokových výměníkových stanicích v elektrárně. Posun plateb na těchto dvou zakázkách se negativně promítl do finančního hospodaření společnosti, zejména do aktuálního nedostatku finančních prostředků pro úhradu některých svých závazků," uvedla Barbora Vraná.

"Vedení společnosti TENZA aktivně pokračovalo v řadě dalších jednání s investorem obou projektů, se společností ČEZ ohledně řešení dopadů mimořádných opatření a víceprací tak, aby bylo možné dostát veškerým závazkům věřitelů a uvedené projekty dokončit. Bohužel ani za podpory a spolupráce věřitelů, bankovních institucí a dalších dotčených stran se po několika měsících intenzivních a náročných vyjednávání nepodařilo nalézt variantu přijatelnou pro obě strany," dodala Barbora Vraná.

Zhruba třetina chybí k dokončení horkovodu z Elektrárny Temelín pro Teplárnu České Budějovice.
Trubky budoucího horkovodu z Temelína do Budějovic zahálejí ve výkopech

Nyní TENZA vyhlásila úpadek. "Představenstvo společnosti TENZA po vyčerpání veškerých možných řešení konsolidace podalo v pátek 19. února 2021 návrh na zrušení mimořádného moratoria a současně podalo insolvenční návrh na prohlášení úpadku. Za společnost TENZA se bude další postup řídit insolvenčním zákonem a příslušnými rozhodnutími insolvenčního soudu," doplnila Barbora Vraná.

Podobné problémy jako ČEZ přitom s TENZOU podle médií řeší také brněnská teplárna.

ČEZ nyní podle Marka Svitáka s ohledem na veřejnou zakázku (stavba horkovodu) připravuje vypsání nového zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. "Tento krok nevylučuje další varianty řešení, které ale musí být v souladu s legislativou a péčí řádného hospodáře. K vypsání zadávacího řízení by mělo dojít ještě jaře. Naší snahou je projekt dokončit co nejdříve a v souladu s legislativou," doplnil Marek Sviták.

Termín dokončení horkovodu je tedy v tuto chvíli vzdálen nejméně několik měsíců. Hotov měl přitom být do konce roku 2020.

Podle dřívějšího vyjádření vedení českobudějovické teplárny se ale průtahy se stavbou nijak nedotknou zákazníků.