Jak informoval ÚZSVM, dva pozemky s výměrami 377 m2 a 3595 m2 jsou vedeny jako vodní nádrž a zamokřená plocha. Je přes ně přístupná lokalita, na které bude obec podle svého územního plánu budovat zástavbu rodinných domů. Koupené pozemky proto obec využije k vybudování komunikace, aby došlo k napojení na ty stávající.

Horní Stropnice pozemky využije i k výstavbě inženýrských sítí, například. dešťové kanalizace, elektrického vedení, plynovodu nebo veřejného osvětlení.