Městský úřad se zatím přestěhoval do bývalých kasáren. Pro muzeum je tedy dost místa a bude tu podle starosty Víta Kavalíra i malá odborná knihovna nebo infocentrum. „Veřejnosti představíme rekonstruovaný Perkmistrovský dům v sobotu od 14 hodin. Připravena je komentovaná prohlídka a naproti u hasičské zbrojnice doprovodný program," říká Vít Kavalír. 


U zbrojnice zahrají Rybníkáři, pro malé i velké diváky je nachystané divadlo a zájemci si v sobotu budou moci nechat podepsat i knihu Rudolfovské povídky od autora Vladimíra Jandy.

Muzeum, které dříve sídlilo spolu s knihovnou v areálu mateřské školy, nyní dostane v pěti sálech více prostoru 
a také důstojnější podobu. Lepší možnosti pro prezentaci hornické a rudolfinské expozice oceňuje zakladatel muzea Vratislav Klabouch. „Je úžasné, že je vše umístěno v domě, který kdysi sloužil jako báňský úřad," zdůrazňuje historickou návaznost Vratislav Klabouch.

Sám je autorem libreta – jakéhosi plánu výstavy, na textech spolupracoval také ředitel okresního archivu Daniel Kovář a na geologické části přírodovědec Jiří Zikeš. V muzeu se nyní už jen dodělávají poslední popisky a leští skleněné vitríny. 


K zajímavostem expozice bude mimo jiné patřit řada modelů. Jeden byl například vytvořen podle roubené chalupy horníka Víta Robenhaupta, což je stavení, které dodnes 
v Rudolfově existuje.