Na originální živý orloj v oknech muzea a nejbohatší sochařskou výzdobu mostu v jižních Čechách se mohou těšit návštěvníci Hornických slavností v Rudolfově. Akce bude letos třídenní, u příležitosti dvacátého výročí od prvních slavností.

Podle jednoho z organizátorů Vratislava Klaboucha bude také připomenuta tragédie spojená s rokem 1619. Na prahu třicetileté války totiž katolické Budějovice vydrancovaly protestantský Rudolfov a krveprolití ukončilo ohromující rozkvět hornického sídla. Mimo jiné to ale byla odveta za předcházející obléhání královského města, jež zůstalo věrné Habsburkům, ze strany vzbouřených protestantských stavů…

Krveprolití se letos konat nebude, dramatické chvíle však nastíní divadelní představení Zkáza Rudolfova, které bude vrcholem pátečního podvečerního programu. "Něco podobného se neslaví, chceme ale čtyři sta let staré události připomenout," říká Vratislav Klabouch a dodává, že zároveň jde o symbolický pohled do budoucnosti. Každý den slavností bude mít své motto - v pátek tragédie města, v sobotu smíření a v neděli naděje. V sobotu se slavnostmi prolne stará legenda o dvanácti stříbrných apoštolech a v neděli jsou připraveny bohoslužby. Mše v katolickém kostele sv. Víta s přímluvami za město a ve sboru Církve československé husitské pak bohoslužba s přímluvami za Českou republiku.

Hlavní program je připraven na sobotu. Laděn bude do období renezance, Kostýmovaný průvod vyrazí od kostela v 11. hodin a při něm se také odehraje živý orloj a na hrázi Královského rybníka vznikne symbolický most se dvanácti apoštoly. Tržiště doplní divadélka pro děti, tanečníci či šermíři a organizátoři přivítají i starosty okolních obcí nebo delegace z jiných hornických sídel. Otevřena bude i Eliášova štola v nedalekém Úsilném nebo palírna zahrádkářů v Mlýnském údolí.