i projektová dokumentace. Pro uskutečnění ideje, jež vznikla před 17 lety, je vybrán i pozemek, kde by stavba mohla stát, ale chybí hodně podstatná věc peníze. Zaznívají přitom hlasy, že hospic město ani nepotřebuje a že problém této péče pro České Budějovice lze řešit i jinak. Například využitím služeb prachatického zařízení J. N. Neumanna.

Od počátku jsou snahy o zřízení hospicu spojené s českobudějovickým oblastním spolkem Českého červeného kříže (ČČK). „Projekt hospice je nádherný kopírující postavu anděla a je u nás běžně k vidění," říká Hana Vacovská, ředitelka úřadu oblastního spolku ČČK. Projekt je dílem architekta Vlado Miluniče, který je například i autorem Tančícího domu v Praze.

V silách ČČK ale není financování stavby. To by musely převzít třeba město nebo kraj. Na kraji nyní částečně závisí i budoucnost pozemku, který byl dosud pro hospic „připraven". Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který pozemek spravuje, se totiž nedávno dotázal krajského úřadu, zda by bylo vybudování hospicu v této lokalitě vhodné a potřebné. „Další postup ve věci tedy záleží na posouzení veřejného zájmu," uvedl za ÚZSVM tiskový mluvčí Radek Ležatka. Kraj zatím neodpověděl.

Petice má ohlasZatím 1722 podpisů je shromážděno pod peticí, která podporuje vznik nového hospicu v Českých Budějovicích.

Pozemek vhodný pro hospic je zatím volný

Už řadu let Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) počítá s tím, že by na pozemcích nedaleko sídliště Vltava mohl vzniknout českobudějovický hospic. Podle Radka Ležatky, tiskového mluvčího ÚZSVM, jedná úřad dlouhodobě s Českým červeným křížem, neboť ctí případný veřejný zájem na vybudování hospice, který v Českých Budějovicích a okolí zatím neexistuje. Ale úřad chce nyní znát aktuální stav příprav projektu.

„Pozemek není a nebyl blokován. Je třeba zdůraznit, že faktická blokace v právním slova smyslu k předmětnému pozemku neexistuje," říká ohledně pozemku Radek Ležatka a připojuje, že výpůjčka ve prospěch Českého červeného kříže, uzavřená ještě mezi Okresním úřadem České Budějovice, jako půjčitelem, a Českým červeným křížem, jako vypůjčitelem, již před lety zanikla.

Úřad se proto dotázal kraje, jestli považuje vznik hospicu za důležitý. Odpověď zatím nemá, ale žádnou lhůtu kraji nestanovil.

Další postup ÚZSVM ve věci tedy záleží na posouzení veřejného zájmu. „Přičemž požadujeme, aby zájem o zřízení hospicu na pozemku byl doložen nejen architektonickou studií, ale rovněž uzemním rozhodnutím, a v neposlední řadě dokladem o dostatku finančních prostředků, které by garantovaly skutečné vybudování stavby. Právě tyto otázky reálnosti navrhovaného využití pozemku jsou předmětem stávajícího posuzování a dokladování," dodává Radek Ležatka. Podle Ivany Stráské, první náměstkyně hejtmana, Jihočeský kraj na dotaz ÚZSVM zatím neodpověděl proto, že kraj není žádnou ze zúčastněných stran a o věci probíhá odborná diskuse. „Obecně ale podporujeme tyto iniciativy," říká Ivana Stráská s tím, že hospicová a podobná péče je v Českých Budějovicích potřebná. Náměstkyně hejtmana je také přesvědčena, že kraj by byl připraven na projekt přispět, i když se dá očekávat diskuse o původním projektu, který měl sloužit pro celé jižní Čechy. A navíc Jihočeský kraj nyní připravil projekt hospicových lůžek v nemocnici v Jindřichově Hradci. V Českých Budějovicích chce zase domácí péči formou dojíždějících lékařů a sester nabídnout od října prachatický hospic J. N. Neumanna. Podle ředitele Roberta Huneše má také hospic v Prachaticích průběžně několik volných lůžek z celkových třiceti, které lze nabídnout klientům.

Podle českobudějovické radní Lucie Kozlové je nabídka ze strany prachatického zařízení taková, že postačí pokrytí potřeb krajského města ohledně hospicových lůžek. Město by sice mohlo realizovat stavbu nového hospice, ale otázkou by pak bylo například zajištění provozních nákladů. Spolu s dalšími důvody proto město nyní preferuje domácí hospicovou péči, kterou chtějí nabídnout Prachatičtí, před stavbou vlastního zařízení.

Ředitelka českobudějovického úřadu Českého červeného kříže Hana Vacovská ale za projektem nového hospicu stojí. Prachatice jsou podle Hany Vacovské relativně vzdálené a pro mnoho obyvatel Českých Budějovic i jiných částí kraje není reálné tam v případě potřeby denně dojíždět. A i když si velice váží práce prachatického zařízení, domácí péče podle ní nemůže zcela nahradit lůžkovou péči. „Alfou a omegou je nyní pro nás získání pozemku. Když bude mít Český červený kříž pozemek, můžeme zahájit sbírku a další kroky," říká k věci iniciátorka petice ve prospěch zřízení českobudějovického hospicu Marie Paukejová.

Jistou naději pro záměr nabízí i ministerstvo zdravotnictví. V roce 2016 vznikl dotační program na neinvestiční projekty a do budoucna se chystá i program, který by podpořil stavbu hospiců.