Podle nejstarší známé kresby města z ruky Jana Wilenberga z roku 1602 byl dnešní objekt hotelu Zvon sice o dvě patra nižší, ale již měl široké průčelí o čtyřech arkádách loubí. Sjednocení dvou původních gotických domů proběhlo ve 2. polovině 16. století. Na Wilenbergově kresbě je patrné, že široký dům má společnou hlavní (okapní) římsu, ale ještě nad atikou zůstaly dva renesanční štíty (asi i s tehdy oblíbenými sgrafity v podobě např. mořských vlnek). V polovině 18. století byl dům upraven barokně.

Změnilo se hlavně průčelí. Vytvořily se barokní štukatury, atika se osadila vázami apod. V polovině 19. století bylo barokní tvarosloví většinou otlučeno, atika ubourána a dům nastaven o dvě patra. Na jeden dům je toho až dost, co prodělal. Alespoň goticko – renesační prvky se zachovaly. V hlavní hotelové chodbě klenby, fresky, v 1. patře vyřezávaný strop z roku 1675.

V domě je doložena hospoda již před rokem 1663. Toho roku převzal dům hostinský Melichar Widerreiter od tchána Fabiána Fischera za 1025 kop. Jestli zde byla hospoda už za Fabiána Fischera, není jasné, protože ten koupil dům v roce 1640 od truhláře. V roce 1669 se dům jmenuje U tří bílých zvonků. Před rokem 1533, který se uvádí jako rok založení objektu hotelu Zvon, je znám majitel domu Wolf Wienar z Murau, ale šlo asi jeho původní jeden úzký gotický dům. Ke sloučení dvou domů došlo mezi roky 1669 a 1698, čemuž nasvědčuje nárůst prodejní ceny z 1025 kop na 1827 zl.

V roce 1698 se dům jmenuje jen U bílého zvonu. V 19. století to byl Hotel u stříbrného zvonu. V období 1. republiky se to zkrátilo na U zvonu a nakonec na Zvon. Víc už to zkrátit nejde. Používá se to i hovorově: jsem ve Zvonu, sejdeme se u Zvonu. Asi by bylo dlouhé – jsem U třech bílých zvonků. Za Jana Mikeše staršího a nájemce Bohumila Karáska se však v oficiálních písemnostech užívalo U stříbrného zvonu. Po roce 1948 přešel hotel pod národní správu, potom byl jako hotel kategorie B zařazen do podniku Restaurace a jídelny (RaJ, ne Ráj). Mezitím se Jan Mikeš mladší usadil ve Vancouveru v Kanadě.

Před rokem 1957 se začal hotel modernizovat. K 1. dubnu 1957 byl v přízemí otevřen AUTOMAT. Současně se objevil na průčelí i velký neon AUTOMAT. To byl rozšířen bufetový provoz na kapacitu 5000 návštěvníků denně. Bufet byl ve Zvonu již před válkou. Podle Karla Kakušky to byl první bufet ve městě. Byl zařízen podle vzoru v Praze.

V období 1. republiky se vystřídali nájemci hotelu Antonín Rödl, Bohumil Karásek a Vladimír Klápa. Za Rödla po 1. světové válce se ještě uvádělo U stříbrného zvonu, ústřední topení, měšťanská kuchyně, budějovické a plzeňské pivo. Hotel měl autodrožky. Předtím ke každému vlaku jezdily fiakry. Známo je, že jezdil fiakrista František Bartuška. Veřejným posluhou ve Zvonu byl Viktor Blaha. Hotel také pořádal kulturní akce a výstavy. V roce 1928 se U zvonu uskutečnila velká výstava pravých perských koberců z přímého dovozu z Cařihradu. Ceny levné bez konkurence. V domě měl v nájmu obchod obuví Alois Stein.

V letech 1963 a 1964 byla provedena další modernizace hotelu. V 1. patře byla vytvořena restaurace 1. cenové skupiny. V bývalém obchodě se sportovními potřebami u Schrabalů byla zařízena tehdy moderní recepce. Současně byl v patře renovován ručně řezaný raně barokní strop. V roce 1971 byly v podloubí odstraněny dřevěné portály. V podloubí bylo více místa, ale že by nová okna a výlohy byly lepší než portály, se říci nedalo.
Příště nás čeká poslední zastávka v hotelu Zvon.

Jan Schinko

České Budějovice