Český meteorologický ústav spustil svůj portál Pravděpodobnost růstu hub. Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových podmínek pro růst hub, základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích 30 dnech (index API30) v kombinaci s průměrnými teplotami posledních sedmi dní. Předpovědní model pravděpodobnosti růstu hub je vyvíjen ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti.

Pravděpodobnost růstu hubPravděpodobnost růstu hubZdroj: ČHMÚ

„Faktický výskyt hub samozřejmě závisí na konkrétní lokalitě a zdejších podmínkách. A jak jistě tuší zkušení houbaři, i samotné houby bývají často vybíravé a drží se jen určitých druhů stromů apod. Přírodní podmínky mají také značný vliv a mohou se v čase měnit – pokud bylo třeba vaše oblíbené houbařské místo ve smrkovém lese vykáceno a na jeho místě nyní vyrůstá nový smíšený les, může se zde výrazně změnit skladba hub. Proto je třeba brát naši mapu v celorepublikovém měřítku s určitou rezervou a brát v potaz, že vyjadřuje pravděpodobnost zejména na základě meteorologických proměnných,“ okomentoval ČHMÚ spuštění portálu.