Hojně navštěvované výletní místo, kamenné zbytky zdí hradu rodu Rožmberků, kteří v roce 1506 hrad opustili a nechali ho pustnout, díky nadšencům vzdoruje působení nepříznivých vlivů a času. Letos je na řadě rekonstrukce a konzervace severozápadního rohu bývalého paláce. „Postupně provádíme konzervaci statických poruch na hradě,“ řekl starosta Křemže Josef Troup. „Díky tomu, že jsme zařazeni v Programu záchrany architektonického dědictví, jsme získali dotaci 700 000 korun, kterou jsme využili na zásadní věc – opravu severozápadního nároží paláce.“

Svými poplatky do pokladny hradu pomáhají s opravami i návštěvníci. „Letos mohli pozorovat, na co ty peníze jdou,“ podotkl Josef Troup. „Jenom je na hradě trochu problém s elektronickou evidencí tržeb, protože tam není signál, takže se tak po pěti dnech po shromáždění dat musejí odesílat z kopce. Proto jsme napsali ministrovi, že když nám na hrad natáhne elektřinu, budeme rádi peníze posílat,“ dodal starosta s úsměvem.

Český Krumlov. Ilustrační foto
Blíží se hlasování, jaký projekt pro Český Krumlov uspěje

"Konzervace paláce měla asi pět etap,“ říká kastelánka hradu Zdeňka Tučková. „Tahat nahoru ten těžký materiál je očistec. To musí dělat jenom blázen v dobrém slova smyslu, který tím hradem žije. Naštěstí nám to dělá velmi šikovný pan Havlice z Tábora se svými kamarády. Postupná konzervace hradu probíhá od roku 2007.“ Největší stavební akce jsou financovány z grantu, drobnosti si financuje hrad sám a přispívá i Jihočeský kraj.

Jaké má kastelánka do budoucna sny a plány, raději neprozradila. „Sny nemohou končit nikdy a hrad má velký potenciál,“ říká. „Uvidíme, co se povede, protože to nezáleží jenom na nás.“