„Neplánujeme ale žádné velké investice,“ říká nový starosta Stanislav Anderle. Právě přání opravit silnice a vybudovat veřejné osvětlení a naopak snaha udržet ve vsi původní ráz dělilo dosud obec na znesvářené tábory.

K tomu, jak chtějí současní zastupitelé situaci stabilizovat, se starosta odmítl vyjádřit. Obec s necelou stovkou obyvatel zažívala v minulém volebním období nevídané turbulence. Vedení obce tu vinou názorových rozepří a opakovaného rozpadu zastupitelstva volili od podzimu 2014 čtyřikrát.

Místní ale situaci ani mimořádnými pokusy neuklidnili. Letos již kandidovala jen dosavadní opozice a nově se ujala vlády. A zatím se nepouští do velkých změn. „Zastupitelé sbírají zkušenosti,“ komentuje Stanislav Anderle.