„Je to zajímavé, že jsem hrál Ježíše a teď Ďábla,"  usmívá se  Josef Žák z Novohradska, klient charitního  Domova sv. Pavla. „Kromě divadla bych chtěl přečíst své texty," prozradil Josef Žák. 

„Píšu svůj životopis, ale do sešitů i básničky a verše o lásce, které věnuji nějaké konkrétní osobě," prozrazuje s tím, že když najde odvahu, přečte některé své lyrické texty v pátek na náměstí Přemysla Otakara II.

Kromě shlédnutí hry Bezdomoveckého divadla  mohli zájemci o literaturu ve čtvrtek odpoledne  naslouchat třeba textům v cizích jazycích, z nichž četli rodilí mluvčí v parčíku před filharmonií.