Kdo přijde na největší budějovický hřbitov, vidí upravené cesty a trávníky a na hrobech čerstvé jarní květy nebo svíčky. Málokoho by napadlo, že v nejvzdálenější části areálu, který nese jméno po kapli svaté Otýlie, se nachází několik kolumbárií, která nabízejí jiný obraz.

Na posledním jednání zastupitelstva upozornila Alena Novotná, mladá obyvatelka Českých Budějovic, že schránky v kolumbáriích, jichž je zde několik řad, jsou zčásti poničené a některé urny se dokonce rozpadají. „V kolumbáriích je 66 uren, 30 není identifikovatelných,“ uvedla Alena Novotná s tím, že se problematice věnovala v diplomové práci a navrhla několik řešení. Pokusit se kontaktovat pozůstalé nebožtíků, jejichž popel je uchováván ve zmíněných urnách, uložit urny jinam nebo popel rozprášit na pietní loučce.

Hřbitov u svaté Otýlie v Českých Budějovicích.Hřbitov u svaté Otýlie v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková, do jejíž pravomoci městské hřbitovy spadají, ubezpečila, že se problému bude věnovat.

Deník zjišťoval situaci přímo na místě a stav některých schránek je skutečně špatný. Rozbitá skla ve dvířkách, v několika prázdných schránkách vyhořelé svíčky nebo květinová výzdoba, která vypadá, jako by ji tu někdo zapomněl přinejmenším před mnoha měsíci. Drtivá většina schránek je ale prázdných a čistě vyklizených. Ve srovnání s ostatními upravenými částmi hřbitova však působí kritizované zákoutí smutným dojmem. Přesto se i tady jednou za čas uklízí a reviduje stav schránek. Ale ne tak často, aby se stihly opravit škody po vandalech.

Hřbitov u svaté Otýlie v Českých Budějovicích. Kolumbárium určené k demolici.Hřbitov u svaté Otýlie v Českých Budějovicích. Kolumbárium určené k demolici.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podle Kateřiny Vrbové, ředitelky Pohřebního ústavu města České Budějovice, jsou kolumbária určena k demolici. Aktuálně čekají na vyzvednutí od pozůstalých poslední urny. „Skoro žádnou urnu už tam nemáme,“ říká Kateřina Vrbová a připojuje, že na daném místě ani nechtěli pozůstalí další urny mít, ale měli zájem o umístění jinde v areálu hřbitova.

K problematickému místu ředitelka hřbitova dodává, že se tam scházejí nevítaní návštěvníci, protože je odlehlé a zastíněné tújemi. Jenže ze stejného důvodu tam neradi chodili pozůstalí. „Pro starší lidi je to daleko,“ vysvětluje dále ředitelka městské organizace, proč je malý zájem o uložení v těchto kolumbáriích. Přitom obecně o schránky v kolumbáriích zájem je.

Oprava Dlouhého mostu v Českých Budějovicích.
V Budějovicích na Dlouhém mostě začala výměna fošen a utahování šroubů

I při pondělním jednání upozornila zastupitelka Andrea Nádravská, že na schránky je veden pořadník. Žádostí je několik desítek. Prakticky pár kroků vedle těch kritizovaných jsou jiná kolumbária nově opravená a ve vzorném stavu. Další možnost uložení uren je v objektu, kde sídlí správa hřbitova nebo v sousedním. O ty je hlavně zájem, protože jsou schránky pod střechou. Nestačí ale požadavkům. „Schránky pod střechou jsou rarita Budějovic,“ říká Kateřina Vrbová, ale dodává, že se tu nesmí zapalovat svíčky.

Nová kolumbária se mohla už před několika lety zřizovat u administrativní budovy blízko parkoviště, ale městský architekt k tomu měl výhrady a následného doporučení, kam nové schránky umístit, už se správa hřbitova nedočkala. Nejnovějším řešením mají být nové stavebnicové schránky. Během měsíce se objeví první tři panely po devíti schránkách po straně krematoria v místě, kam ještě přesahuje střecha. Pokud se osvědčí, může postupně správa hřbitova koupit další.

Hřbitov u svaté Otýlie v Českých Budějovicích. Kolumbárium určené k demolici.Hřbitov u svaté Otýlie v Českých Budějovicích. Kolumbárium určené k demolici.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Až bude kam přemístit poslední urny z dožívajících kolumbárií, mohlo by dojít k demolici staveb. Na místě by podle Kateřiny Vrbové mohly vzniknout klasické urnové hroby. Pokud se nepodaří dohledat pozůstalé k urnám, což je záležitost na dlouhé měsíce až roky, popel bude rozptýlen s příslušným úředním zápisem a na náklady města na pietní loučce nebo uložen do společného hrobky.

Hřbitov u sv. Otýlie byl vybudován v letech 1887 - 1889 staviteli J. Stabernakem a J. Hauptvoglem a vysvěcen 23. dubna 1889. V sousedství hlavní brány byly umístěny historizující objekty márnice a obřadní síně, která byla 1891 upravena na kapli svaté Otýlie. Podle kaple byl posléze označován celý hřbitov.