Uctít památku předků mířily celé rodiny. V Českých Budějovicích například k mladším návštěvníkům patřily Linda a Terezka Strakovy, které přišly na hřbitov svaté Otýlie v Českých Budějovicích s maminkou. „Byly jsme dát květiny prababičce a pradědovi," zmínila Linda Straková. S manželkou přijel k pomníku předků i Roman Čada z Neplachova. „Přijíždím několikrát ročně, podle možností, jak mi vyjde čas," uvedl Roman Čada, nesoucí velkou kytici žlutých květů.

Na některých místech, například v Lipí, se konaly i mše za zemřelé. V Boršově byla 
v kostelíku na starém hřbitově obvyklá sobotní mše, tentokrát ovšem hojněji navštívená. Dušičkové svátky se slaví v celém křesťanském světě. V našich zemích připadá na 1. listopad svátek Všech svatých a na 2. listopad Památka zesnulých.