Černý brouk s bílými skvrnami je velký 2,5 až 4 cm a je schopen zcela zničit i úplně zdravé stromy, říká v deníku PNP Carolin Bögelová z institu ochrany rostlin ve Freisingu. Většinou se škůdce dostává do Německa jako černý pasažér v dřevěných obalech zboží dováženého z Asie. V Bavorsku se objevil poprvé v roce 2004. „Zesílená ochranná opatření dosud bránila v jeho masovějším rozšíření, zprvu zasáhl jen Neukirchen na Innu v okrese Pasov. Dostal se sem pravděpodobně při překládání zboží z Asie v nákladním přístavu v Pasově,“ píše PNP.

Popisuje, že v centru Neukirchenu v zasaženém okruhu 500 m muselo být poraženo 82 listnatých stromů, většinou v zahradách, které škůdce napadl. Jejich dřevo muselo být spáleno. Brouk je prý „líný“ létat, ale se středoevropskými podmínkami se vyrovnává velmi dobře a představuje tak skutečnou hrozbu. Zejména při větším větru se může přemisťovat a zasáhnout i celá polesí.

Rekordní sbírky

Díky rekordnímu výsledku příspěvků věřících v Rakousku v minulém roce ve výši celkem 98,4 milionu eur mohly církevní organizace charity podpořit více než 4000 humanitárních projektů ve 118 zemích částkou téměř sto milionů eur. Napsal to linecký deník OÖN.

Equal Pay Day

Úterý měli v rakouském Pergu tzv. Equal Pay Day. „To znamená, že do tohoto dne vydělal průměrně placený muž v okrese tolik, jako dostane průměrně placená žena za celý rok,“ píše OÖN. „Ženy v okrese loni vydělávaly o 30,4 procenta méně než muži. Statisticky nahlédnuto tak ženy pracují 111 dnů v roce zadarmo,“ upozornila v deníku mluvčí odborů pro ženy Elisabeth Buchbergerová. Ještě více jsou nůžky rozevřeny v okrese Freistadt, kde mohli muži symbolicky ukončit pracovní rok už v sobotu, pokud by se chtěli spokojit se mzdou žen.

Opět den bez aut

V rámci evropského týdne mobility od 16. do 22. září vyhlásili v Rakousku 22. září dnem bez aut. Chystají k tomu řadu akcí.

K myšlence se přihlásilo více než 400 měst a obcí. Ke dnu bez aut chystají v mnohých otevření nových cyklostezek, zón se zákazem vjezdu motorových vozidel či zřizování infrastruktury pro elektromobilitu, píše deník OÖN. K těm velmi aktivním patří hornorakouský veletržní Ried. „Občanům nemotoristům tu nabízejí mj. možnost celoročního pojištění celé rodiny do konce roku 2012 zdarma,“ přibližuje list. Smlouva musí být uzavřena během týdne mobility přes www.mobilitaetswoche.at. Vztahuje se na dopravní nehody s účastí těchto pojištěnců, pokud nebyli na cestě motorovým vozidlem. Občané také budou moci 22. září jezdit městskou zdarma. Rakouské dráhy nabídly průkazky na čtrnáctidenní poloviční jízdné na 15. – 30. září.

Medu je rekordně

Přes velmi suché jaro se 6500 hornorakouských včelařů s 85 000 včelstvy může radovat z rekordní produkce medu, napsaly OÖN. „Výnos minimálně 3000 tun, z toho 2000 tun lesního, byl pro chovatele velkým překvapením,“ cituje list Maximiliana Liedlbauera, prezidenta zemského svazu včelařů. Obavy, že květy při velkém suchu budou mít málo nektaru, se nepotvrdily. Také lesního medu bylo letos nadprůměrně. V jiném velmi dobrém roce 1993 hornorakouské včelky nanosily 2691 tun medu.

Buddhistů přibývá

V převážně katolickém Bavorsku přibývá buddhistů, napsal pasovský deník PNP. Počet členů buddhistických center se za dvacet let téměř zpětinásobil a dnes se k této víře hlásí kolem 30 000 lidí.

Via Nova otevřena

Východobavorsko – hornorakouský projekt Via Nova získal třetího partnera, zaznamenal pasovský deník PNP otevření českého úseku evropské poutní cesty vedoucího z Bučiny do Příbrami na trase dlouhé zhruba 130 kilometrů. Právě Bučina je jejím nejvyšším bodem 1162 m n. m. Cesta vede přes 40 českých obcí.

PNP připomínají, že trasa není nová, na Svatou Horu tudy chodili poutníci už před 200 lety. „Že je po desetiletích znovu možné putovat pěšky do Čech a na cestě se setkávat se stejně smýšlejícími, je pro ‚praotce zakladatele‘ Via Nova Johanna Spatzeneggera, bývalého starostu Seekirchenu u Salcburku, jedním z nejkrásnějších okamžiků, o nichž vždycky snil,“ dodává PNP.

Slavnostní zahájení se odehrálo u hotelu Alpská vyhlídka na pozvání partnerských obcí Kvilda a Mauth (na snímku jsou evangelický diakon z Waldkirchenu Regina Reymannová a vpravo páter Václav Hes ze Sušice). Jejich starosty Maxe Gibise (vlevo) a Václava Vostradovského pasovský deník představil s jakubskými poutními mušlemi.