Občanským demokratům se nelíbí, jaké informace pronikly na veřejnost. Vladimír Brůha, šéf zastupitelského klubu ODS dokonce nadnesl, zda nehrozí vydírání úředníků.

„Smekám před občanem Vrabelem,“ konstatoval na zastupitelstvu František Jelen (ODS). Reagoval na to, jak cílené dotazy Ladislav Vrabel radnici položil a co vše zveřejnil. Podle Jelena jde například o seznam „podivných“ internetových stránek, které si prohlíželi někteří zaměstnanci magistrátu. „Ke mně se ty informace dostaly anonymně, ležely mezi jogurty na prodejně,“ doplnil k tomu Jelen s poznámkou, že to říká proto, aby se nepátralo po tom, jak se vše dozvěděl.

Dvojí adresa

Podle Jelena požádal občan Ladislav Vrabel o výše zmíněné informace radnici běžnou cestou a zastupitel se pozastavil nad tím, jak mohla radnice odpovědět. „Kdo vynesl ty informace z radnice,“ ptal se na zastupitelstvu Jelen. Zastupitele za ODS zarazilo i to, jakou adresu pro doručení odpovědi Vrabel uvedl. Oficiálně je hlášen trvalým pobytem na radnici,což je ve výjimečných případech jako administrativní opatření možné. Jenže Vrabel jako adresu pro doručení odpovědi na své dotazy uvedl Hroznová 21. Jelen naznačil, že i to mělo radnici přimět, aby neodpovídala. Vrabel k tomu pro Deník vysvětlil, že trvalé bydliště má sice na radnici, ale doručovací adresu má v pizzerii v Hradební ulici, kde je zmocněncem.

Jelen však vznesl ohledně odpovědi poslané Vrabelovi i další dotazy. Chtěl vědět, zda si zadal pověřený tajemník magistrátu „šmejdění“ po počítačích zaměstnanců nebo zda byl zaplacen čas, který věnovali pracovníci magistrátu přípravě odpovědi. „Jak to bude uhrazeno,“ řekl na zastupitelstvu Jelen.

Ladislav Vrabel se proti tomu, že by měl informace z magistrátu zadarmo, ohradil. „Částka byla vypočítána v předchozích dnech a chystám se ji zaplatit v pondělí,“ uvedl v pátek Vrabel.

Pověřený tajemník magistrátu Václav Suchopár k věci zdůraznil, že odpověď byla připravena přesně podle zákona o informacích. Nebylo v ní uvedeno nic konkrétního, co je chráněno zákonem, a každý občan má na podobný dotaz ze zákona právo (více v samostatném článku na této straně).

Dalšího zastupitele za ODS Vladimíra Brůhu znepokojuje ohledně kauzy zveřejněných informací jiná možná souvislost. „Mě trápí, zda na radnici probíhá oficiální monitoring elektronické pošty,“ řekl Brůha a dodal, že se to týká i telefonních hovorů. Vedení radnice ale odmítlo, že by zaměstnancům sledovalo poštu nebo hovory.

Brůha chtěl vědět i to, jestli se vše objevilo na veřejnosti legální cestou a zda nemůže být vše zneužito k vydírání úředníků.

Vrabelovi totiž právě odbor dopravy, o kterém chtěl podnikatel informace, nechtěl před časem povolit předzahrádku u pizzerie.

Vrabel k tomu zdůraznil, že je překvapen skutečným dopadem zveřejnění informací na jeho internetových stránkách. „Je mi líto, že se efektivním provozem radnice musíme zabývat my občané, a ještě více je mi líto, že zastupitelé, místo aby hledali řešení, obviňují občana z komunistických praktik,“ uvedl Vrabel s tím, že tušil, že právě na odboru dopravy se může ukázat, kteří zaměstnanci pracují řádně a kteří ne. Radnice se teď „problémem internet“ zabývá.

Radnice nařčení odmítá

Českobudějovický deník zveřejnil v pátek 11. března článek pod názvem „Informace o radnici překvapily opozici“. Pověřený tajemník magistrátu města České Budějovice Václav Suchopár poskytl Deníku ke zmíněnému článku a k tématu monitoringu internetových stránek, které navštívili zaměstnanci magistrátu, následující vyjádření:

„Zpracování monitoringu internetových přístupů pracovníků odboru dopravy bylo provedeno na základě žádosti jednoho z českobudějovických občanů, který se na magistrát obrátil v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Vyhotovená analýza, která byla žadateli předána bez uvedení konkrétních jmen, obsahuje toliko výčet internetových adres stránek, které si zaměstnanci v období od 13. prosince do 14. ledna prohlíželi. Důrazně se proto ohrazuji proti tvrzení zastupitelů ODS, že někdo „šmejdil“ v elektronické poště zaměstnanců a v dalším obsahu jejich počítačů – není to pravda!

Náklady spojené se zpracováním požadované analýzy magistrát vyčíslil na 4826 korun, žadatel by je měl uhradit v nejbližších dnech.
Pro úplnost uvádím, že oprávněností monitorování služebních počítačů se nedávno zabýval také českobudějovický krajský soud. Sledování internetových stránek, které nijak nesouvisejí s prací zaměstnance, je podle výkladu soudců jednoznačným porušením pracovních povinností.

S pracovníky odboru dopravy bude porušení jejich pracovní kázně řešeno individuálně s pravděpodobným využitím celé škály možností – od odebrání osobního ohodnocení přes udělení výtky až po rozvázání pracovního poměru.“