V zásadě jde o to, jestli je funkce náměstka primátora slučitelná nebo neslučitelná se členstvím v komoře. Advokát by totiž neměl vykonávat závislou činnost, která by mohla mít vliv na jeho nestrannost při výkonu advokátní praxe.

Komora už podle Ivy Chaloupkové má určitá stanoviska z minulosti, podle kterých také bude rozhodovat. Výsledek správního řízení ale nechtěla mluvčí předjímat. Rozhodnuto by podle ní mohlo být během několika dnů.

Jestliže by rozhodla v neprospěch náměstka primátora, musel by pozastavit členství v komoře nebo se vzdát funkce ve vedení města. Pokud bude rozhodnuto v jeho prospěch, může dál působit 
v advokátní praxi i jako náměstek primátora.

„Výkon veřejné funkce včetně náměstka primátora není podle mého přesvědčení neslučitelný s výkonem advokacie," reagoval Tomáš Bouzek.

„Vedlejšáky" prý náměstci stíhají

 Dá se zvládnout náročná funkce ve vedení města s dalšími „vedlejšáky"? Podle některých ze sedmi náměstků českobudějovického primátora, již jsou pro svou funkci uvolněni, a tedy ji vykonávají na plný úvazek, to lze.

Jak ukazuje anketa Deníku, v níž jsme se zajímali o vedlejší funkce primátora a jeho náměstků, někteří představitelé Budějovic pracují jako poradci, učí na vysoké škole nebo dál podnikají. Ti, kteří nejsou náměstky „na plný úvazek", svorně podotýkají, že své „vedlejšáky" omezili natolik, aby práci na radnici zvládali.

O vedlejších funkcích představitelů města a příjmech 
z nich plynoucích se náš Deník zajímal v souvislosti s případem Tomáše Bouzka. Česká advokátní komora nyní rozhoduje o tom, zda může být zároveň náměstkem primátora a advokátem.

Podle Tomáše Bouzka jsou ale obě funkce slučitelné. „Vím, že advokacii nemají pozastavenu poslanci, senátoři či jiní advokáti v uvolněné funkci na kraji. Není tedy důvod, abych byl výjimkou," řekl.

Nyní prý má potvrzeno, že jej komora eviduje jako aktivního advokáta. Definitivní rozhodnutí o budoucnosti jeho advokátní praxe a působení ve vedení města mu komora zatím nedoručila.

Přehled dalších úvazků představitelů BudějovicJiří Svoboda (ANO 2011)
Primátor Českých Budějovic působil před svým zvolením do funkce jako mediální poradce. V současné době podle svých slov žádnou jinou činnost než řízení města nevykonává a nemá tedy žádné vedlejší příjmy.

Ivo Moravec (OPB)
První náměstek primátora, původně lesní inženýr. Kromě svého působení na radnici má 10% úvazek na Akademii věd, na základě rámcové smlouvy pracuje také jako hodnotitel programů Evropské unie pro program Erasmus+, a to v rozsahu deset až patnáct hodin měsíčně. Působí i ve dvou neziskových organizacích, jde ale o nevýdělečnou činnost. Měsíční příjmy navíc jsou prý v řádu několika tisíc korun.

Tomáš Bouzek (TOP 09)
Náměstek primátora pro majetek, advokát. Výkon advokacie prý omezil na malý okruh klientů. „Pečlivě si hlídám, kolik právních věcí převezmu, abych nezanedbal výkon veřejné funkce," řekl. „Finanční nezávislost politikům jen prospívá, protože jsou odolnější proti jakýmkoli tlakům na jejich svobodné rozhodování," dodal s tím, že příjmy 
z advokacie jsou nárazové, nelze je jednoduše vyčíslit.

Petr Holický (ANO 2011)
Náměstek primátora pro investice je podle svých slov náměstkem na plný úvazek. „Jakékoliv další výdělečné aktivity jsem ukončil. Například externí pedagogické působení na vysoké škole. Práci náměstka mám jako hlavní pracovní činnost na nadcházející čtyři roky," sdělil Petr Holický.

František Konečný (ANO 2011)
Náměstek primátora pro dopravu působí také jako soudní znalec např. v oboru ekonomika. Od doby nástupu do funkce náměstka prý vypracoval jeden posudek, objednaný již dříve. Je i vysokoškolským pedagogem, ale tuto činnost nyní nevykonává. V obou oborech se ale nezříká nových nabídek, zvážil by své časové možnosti. Je poradcem ministryně pro místní rozvoj, za což odměnu nepobírá, tato činnost prý nepřesáhne 10 hodin měsíčně. Je společníkem firmy, jejíž činnost se nyní údajně omezila na jednoho stálého zákazníka.

Martin Maršík (OPB)
Náměstek primátora pro školství a zdravotnictví. Má též 10% úvazek na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. Vede rozpracované bakalářské a diplomové práce. Příjem je asi 2,5 tisíce měsíčně. Na VŠTE má nyní úvazek 20 %, jsou to dvě hodiny výuky týdně. „Jde o obor finanční analýza v angličtině a není jednoduché za mě najít náhradu," zmínil. Na VŠTE příležitostně vede i dálkové studenty, a to o víkendech. Příjem je v řádu několik tisíc měsíčně.

Pavel Matoušek (ANO 2011)
Náměstek primátora pro ekonomiku, ekonom. V současné době žádnou jinou činnost kromě své funkce náměstka nevykonává. „Ani se k tomu nechystám," podotkl.

Jaromír Talíř (KDU-ČSL)
Náměstek primátora pro kulturu. Donedávna učil na Univerzitě J. A. Komenského v Praze, tuto činnost již ukončil. Nadále je poradcem ministra kultury. „To mi umožňuje pružné řešení např. problémů s točnou v Krumlově," zmínil. Tuto činnost vykonává na základě dohody o pracovní činnosti v rozsahu 10 hodin týdně a s odměnou devět tisíc korun měsíčně. Dále je zastupitelem Jihočeského kraje.