Ve dnech 28. - 30. září 2018 se bude v prostoru kostela Církve Československé husitské (CČSH) na Palackého náměstí v Českých Budějovicích konat akce s názvem Setkání mládeže CČSH. Jedná se již o 10.ročník této celostátní akce. Každý rok se toto setkání koná v jiném českém městě a v Českých Budějovicích bude setkání mládeže úplně poprvé.

Každoroční setkání mladých Církve československé husitské dává prostor mladým lidem seznámit se svými vrstevníky, sdílet duchovní hodnoty, životní otázky i zažít několik dnů plných zábavy. Letošní ročník se ponese v duchu biblický verš "Díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím" (Žalm 5,8).

"V rámci letošního setkání čeká návštěvníky bohatý program, hodně hudby, zajímavých workshopů, pohybových i sebepoznávacích aktivit, ale zbude dost času i na "pouhé" povídání si, tanec a pohodu," říká za Náboženskou obec Palackého nám. České Budějovice Gabriela Reitingerová, členka přípravného výboru Setkání mládeže CČSH v ČB .

V pátek 28.září proběhne v parku před kostelem na Palackého náměstí od 13.hodin agapé piknik a od 15.hodin se bude v prostoru kostela konat divadelní představení jednoho herce, Víti Marčíka s názvem Robinson Crusoe.

Během sobotního dopoledního bloku můžete v prostorách kostela od 10.00 hodin navštívit Divadlo utlačovaných na téma Domov v rodině, zároveň proběhne panelová diskuse s Františkem Kopřivou a Olgou Richterovou na téma angažovaný křesťan: domov ve vlasti a beseda s autorem nové knihy „Sáhnout si do ran tohoto světa, představující křesťany, kteří našli svůj domov v církvi československé husitské.

Na sobotní odpolední blok, který se bude konat od 14 hodin si českobudějovický spolek OIŽP připravil dvě debaty na téma energetika.

Nosným tématem obou přednášek je námět ze Starého zákona, že člověk dostal Zemi do správy z Boží vůle a je tak velmi důležité, abychom my lidé, pro zajištění svých potřeb, využívali takové energetické zdroje, které nám budou k užitku, ale zároveň nebudou poškozovat naši planetu Zemi. První přednášku přednese energetický konzultant z českobudějovického spolku Calla, pan Edvard Sequens, který představí dnešní situaci v české energetice: jaké energetické zdroje v naší zemi používáme pro krytí svých energetických potřeba jaká rizika a dopady na životní prostředí používání některých z těchto zdrojů představuje. Druhou přednáškou nás provede energetický poradce Ivan Beneš, který se zaměří více na budoucnost s otázkou, které energetické zdroje budou schopné do budoucna obstát.

Během sobotního odpoledního bloku můžete taktéž od 14 hodin navštívit besedu Štěpána Vymětala, psychologa se zaměřením na psychologii mimořádných událostí nebo besedu se Zuzanou Kalenskou, zaměřenou na zkoumání biblických příběhů. Zároveň v prostorách kostela proběhne ukázka židovských tanců pod vedením Vojtěcha Pekárika.

Odpoledne se účastníci akce podívají do borovanské střediska Nazaret nebo se mohou zúčastnit interaktivní hry za poznáním Českých Budějovic.

A konečně v sobotu 29.září od 21 hodin jste srdečně zváni na koncert Lévi workshop. Tato kapela chce nejen pomáhat lidem v přiblížení se Bohu, ale inspirovat další křestanské hudebníky.

"Ačkoli je setkání primárně určeno pro mládež, zveme na jednotlivé části programu - agape piknik divadlo Víti Marčíka, koncert Lévi workshop a jiné i širokou veřejnost," říká Gabriela Reitingerová a dodává, že další informace o této akci včetně kontaktu, programu a přihlášky najdou zájemci na webu CČSH.