Jak František Klíma informoval, činnost husitských skautů je pestrá a celoroční. „Scházíme se dvakrát v týdnu, o víkendech a ve volném čase pořádáme dobrodružné výpravy,“ zmínil úvodem s tím, že dveře u nich mají otevřené i noví členové ve věku od 10 do 15 let.

Kroužek jako takový funguje pod záštitou města a skautská klubovna se nachází v Neklanově ulici. „Mimo činnosti na domácí půdě jezdíme na letní tábor do Líčova u Benešova, každý rok má nějakou táborovou hru a téma. Zveme na ukázky i rodiče,“ zmiňuje s tím, že jednou jsou kluci piráty, jindy indiány, nebo Robinsony na opuštěném ostrově a on šaman.

Děti dostávají různé úkoly, mimo jiné si měly vést deník a představit činnost skautského kroužku. Nejlepší práci podle Klímy odvedl rádce družiny Vlků Filip Štolc, a tak se rozhodl jeho text publikovat a představit i čtenářům Deníku.

Kdo víc nabere?
Od sousedů: Skoro pět gramů tabáku do nosu

„Do našeho skautského oddílu jsem přišel na konci listopadu 2018, kdy mi bylo deset let. A vůbec jsem si nedokázal představit, co je skauting a skautská klubovna,“ zmiňuje Filip. „Bylo to doslova zázračné, spatřil jsem krásné malované táborové desky, totem, husitské rytířské brnění, meč, přilbici a velkou husitskou pavézu, a to vše zvýrazňovala maskovací síť na stropě klubovny,“ popisuje s tím, že to na něj jako na desetiletého kluka velmi zapůsobilo.

Výpravy do lesů i airsoft

Byl překvapený, jak ho ostatní kluci přijali mezi sebe a rád, že si našel skvělé kamarády. „Hned v sobotu jsme měli výpravu na Borek do lesů, kde je stará chata, ohniště a nádherná příroda. Je to tam velmi romantické, v oddíle tomu říkáme Cvrčkárna,“ podotýká Štolc.

Cesta tam prý nebývá jednoduchá. „Byla velmi bahnitá, plná rozbředlého sněhu, a to mně jako nováčkovi dělalo potíže. Rozdělali jsme si oheň, ohřáli si jídlo a pak jsme závodili a učili se na naší malé střelnici airsoft a bojovou taktiku,“ popisuje dále s tím, že na to rád vzpomíná.

Před rokem v lednu 2022 podle Štolce zavedl skautský vůdce František Klíma v oddíle psaní deníků pro všechny členy. „Jako důvod k našemu sebezamyšlení a vnitřní nápravě, protože jsme polevili ve skautingu,“ naznačuje mladý Vlk.

Motivace odznaky i publikací

Z počátku to prý nebylo snadné psát každý den, ale pomohlo to. „Psali jsme tři měsíce, a pak už to bylo dobrovolné. Zůstalo nás jen pár, kteří pokračovali dál,“ dodává.

Filipa osobně to začalo bavit a po půl roce dokonce za deník získal bronzový odznak. „Ten jsem si připnul na skautský kroj a byl jsem docela hrdý, že jsem to tak dlouho vydržel,“ komentuje.

Ilustrační foto
Dvě elektrokola ukradl ze zahrady domu v Neplachovce. Škoda je sto tisíc

Skautský vůdce je ale motivoval dál. Slíbil nejlepším, kteří vydrží psát celý rok, získání zlatého odznaku jako nejvyššího ocenění. „Také nám ukázal své roční zápisy, když si i on vedl před lety svůj skautský deník,“ osvětluje Filip Štolc.

Závěrem celoroční činnosti měli chlapci představit i svůj oddíl. „Mělo jít o vyvrcholení naší práce s tím, že nejlepší zápis nechá náš vůdce otisknout v novinách. To mě taky hodně motivovalo,“ tvrdí.

Co je skaut a skauting?

„Skaut znamená v překladu elitní vojenský průzkumník, proto my jako hoši se jej snažíme napodobit ve skautingu bedlivým pozorováním a sbíráním informací, jak při hrách a skautských soutěžích, oddílových akcích a letních táborech, tak i v běžném životě a tyto informace co nejvíce využít,“ připomíná Štolc.

Skautem se podle něj může stát každý. „Ale ne každý se jím skutečně stane, jak říká náš vůdce. Je někdy těžké být dobrým a věrným skautem a zůstat jím, obzvláště v této náročné době, kdy je náročné dodržovat skautské zákony a zásady i za těžkých okolností. Ve skautingu se učíme poradit si v každé někdy i obtížné situaci, nefňukáme, zatneme zuby a jde to,“ říká Filip.

Hlavním pilířem skautingu jsou skautské zákony, skautský slib a důležitý je i duchovní rozměr. „Tento pojem – duchovní rozměr, je pro mě dosti náročný, ale velmi důležitý, protože jsem do oddílu přišel jako nevěřící hoch a postupně získával duchovní informace, které se velmi liší od běžného života. Byla to a stále je pro mě záhadná stránka života, kterou se snažím poznávat, když společně s ostatními hochy a naším vůdcem diskutujeme o naší víře a o tom, jak rozšiřovat naše křesťanské obzory,“ uvádí Štolc dále.

63letý muž z Krumlovska trochu přebral...
Obtěžoval hosty v kavárně na Lannovce a křičel. Nadýchal 3,54 promile

Díky deníku poznal sám sebe

Po dobu, kdy psal skautský deník o tom, co se mu každý den přihodilo, byl v každém jeho zápisu kus skautingu. „Psal jsem do něho své názory, postřehy, životní úvahy. Je to vlastně moje kniha a zároveň kronika mého mladého skautského života a srdce,“ hodnotí.

„Opravdu teď vidím svět mnohem lépe než dříve, právě díky tomu, že jsem si psal pečlivě deník a snažil se jako elitní vojenský průzkumník, tedy pravý skaut, získávat cenné informace ze života a mít z nich prospěch, který mi může pomáhat i v dalším životě. Psaní deníku mi otevřelo oči i v poznání sama sebe,“ prohlašuje rádce, dnes řídicí celou skautskou družinu.

Husitští skauti se trochu liší od ostatních dětských oddílů. „Také možná tím, že skautské heslo Buď připraven naplňujeme také polovojenským výcvikem – přípravou naší vlasti airsoftovým výcvikem a napínavými akčními hrami, což, jak říká náš vůdce, nás také utužuje a dělá z nás budoucí muže,“ popisuje s tím, že doufá, že tak mohl zaujmout čtenáře Deníku.

„Chtěl jsem popsat svůj skautský oddíl a skauting. Také mé názory a zkušenosti získané během let. Bylo mi velkou poctou a potěšením napsat o svém oddíle a bude mi také velkým potěším, pokud vás řádky zaujaly,“ uzavírá Filip Štolc. (lep)

Více o kroužku zde: https://husitsti-skauti.webnode.cz/