Husovy slavnosti vytlačily do té doby slavnosti svatojánské 24. června, při kterých se pálila košťata.

Když mezi tratí a Rozumovým dvorem vyrostla kolonie obytných domů, navrhl v roce 1933 „Spolek pro zvelebování Husovy kolonie“, který se mimo jiné staral o udržování ulic a veřejně prospěšných zařízení, zastupitelům města název pro novou kolonii - Husova kolonie s ohledem na tradici Husových slavností.

Město sice oficiálně název neschválilo, ale název se ustálil sám. Lidově se Husova kolonie nazývala „Husovkou“, což se trochu pletlo s Husovou třídou k Dlouhému mostu, která byla také „Husovkou“. Na rozdíl od Havlíčkovy kolonie, pro kterou byl lidový název Havlinda a obyvatel Havlinďák jednoznačný.

Přibližně v roce 1931, kdy byl postaven Egerův dům v Korandově ulici a opatřen výklenkem, byla zhotovena neznámým autorem plastika Mistra Jana Husa a umístěna ve výklenku Egerova domu. Při přestavbě domu byla soška odstraněna, ale neztratila se, je uschována ve městě a čeká na vhodné uplatnění.

Pro Husovu kolonii se rozšířil, zejména po 2. světové válce, také název Na Číně. Na rohu ulic Trocnovské a Korandovy je také dnes restaurace Na Číně. Vznik termínu na Číně je nejasný. Starousedlíci z Husovky to vysvětlují tak, že jde o činu, tedy „na čině“, poněvadž zahrádky jsou na kopci, kde pořád fouká vítr a bývá tam čina.

Husova kolonie byla opomíjena radnicí za 1. republiky i za socialismu. „Spolek pro zvelebování Husovy kolonie“ navázal v roce 1933 na tradiční Husovy slavnosti založením Husových poutí a koncertů v zahradě u Nedbalova dvora, ale hned od začátku měl potíže s městskými zaměstnanci a poutě zanikly. Veřejné osvětlení bylo zavedeno v roce 1938. Městská hromadná doprava byla do Husovky přivedena až v roce 1981. Dne 2. 2. 1981 byl zahájen pravidelný provoz na autobusové lince č. 16 Motor – Nádraží - Husova kolonie. Linka se klikatí z Rudolfovské ulicí U Sirkárny okolo Igly, ČSAD a Trocnovskou k Rozumovu dvoru a vysílačce.Vroce 1987 byla linka z nádraží prodloužena do Mokrého.

Prostor od Trocnovské ulice směrem ke křížku, kde v dolní části stávala Franckova cihelna, byl v horní části zaplněn po roce 1948 objekty podniku ČSAD, který byl zřízen k 1. 1. 1949, a dalšími závody. Pro ulici kolem ČSAD k Igle se používal neoficiální název U křížku. Ve skutečnosti je to Pekárenská. Lokalita U křížku kolem skutečného křížku z 2. poloviny 19. století bývala oblíbeným výletním místem s výhledem na město. Nejvyšší kóty Husovy kolonie jsou v zahrádkové části 400,5 m a u vysílačky 401,2 m (náměstí Přemysla Otakara II. je přibližně ve výšce 387 m).

V jámách po těžbě hlíny u Franckovy cihelny se nacházely vltavíny. Za židovským hřbitovem, založeným v roce 1867, stávala méně známá kolonie domků zvaná nouzová. Ta byla zlikvidována po roce 1948.

Hlavní ulice Husovou kolonií - Trocnovská - je stará cesta z Pekárenské k Rozumovu dvoru a dále na východ (přes pozdější areál Škodovky), která byla kdysi „výpadovkou“ z Čéčových Budivojovic do Třeboně.

Struktura silnic se změnila po založení města v roce 1265 a po výstavbě císařské silnice z města do Třeboně v roce 1816. Husovku od města oddělila také železnice a Dobrovodský potok. Ale i přes nepřízeň několika generací radních je Husova kolonie pojem. Rodáci se pořád scházejí a jak je v koloniích pravidlem, drží při sobě.