„Zatím jsme nezjistili závady, které by byly důvodem pro předčasné ukončení zotavovací akce. Odhalili jsme pouze drobné dílčí nedostatky, v jednom případě byla udělena bloková pokuta,“ uvedla vedoucí odboru hygieny dětí a mládeže KHS Jihočeského kraje Eva Štanclová s tím, že tisícikorunovou pokutu dostala zdravotnice letního tábora na Strakonicku za prošlé léky v táborové lékárničce.

Hygienici se chystají letos zkontrolovat nejméně 130 zotavovacích akcí. Loni objevili 49 závad a udělili 25 blokových pokut. Mezi nejčastější patří problémy ve stravování. „Nedostatky se týkají především skladování a manipulace s potravinami, likvidace kuchyňského odpadu, podmínek pro osobní hygienu, vedení zdravotnické dokumentace a stále ještě i v zásobování pitnou vodou,“ informoval mluvčí KHS František Kotrba.