Podle tiskové mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové v souvislosti s epidemií koronaviru a cílem eliminovat nákazu rizikových skupin spouští Ministerstvo zdravotnictví pravidelné vyšetření specifických protilátek proti nemoci COVID-19 u zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě. „Testování se bude provádět každých 14 dní u každého zaměstnance zařízení s použitím rychlotestů,“ uvedla mluvčí.

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JČK) Kvetoslavy Kotrbové dle nařízení ministerstva zdravotnictví byly do krajů rozvezeny testy. „Ty se nyní v rámci Jihočeského kraje distribuují a začalo již nejdříve na Táborsku postupné testování zaměstnanců v sociálních službách,“ uvedla. Celkem bylo podle jejích slov distribuováno kolem osmnácti a půl tisíce rychlotestů detekujících protilátky. „Celkem by mělo být otestováno kolem pěti tisíc pracovníků v sociálních službách. Testování bude rozloženo v čase v průběhu příštích dvou až tří týdnů podle režimu jednotlivých pracovišť,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová ředitelka KHS JČK.

Stavba jurty v Třísově
O Velikonocích postavili dětem nové zázemí

Podle tiskové mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové screening pomocí rychlotestů bude provádět zdravotnický pracovník daného zařízení nebo smluvní lékař, který pro zařízení zajišťuje pracovně-lékařské služby. „Poskytovatel zdravotních služeb, který pro zařízení provádí testy, povede vlastní evidenci provedených vyšetření. Pro praktické provádění testu není potřeba žádné speciální vybavení, kromě potřebných osobních ochranných prostředků, sterilní jehly a dezinfekce. Výsledky budou hlášeny v den jejich provedení místně příslušné krajské hygienické stanici. V případě pozitivního výsledku bude pracovník okamžitě zařazen do karantény a bude mu co nejdříve provedeno další vyšetření,“ uvedla.

Aby se předešlo rozšíření nákazy, je dle jejích slov rovněž nutné zajistit personál, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19. „Zaměstnancům bude i nadále každý den před příchodem do práce prováděno měření teploty a dotazování na možný kontakt s nákazou a na zdravotní stav se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění. Zaměstnanci s teplotou rovné nebo větší než 37,0 °C nebo s respiračními příznaky budou ihned odesláni domů a budou telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře,“ informovala mluvčí na webu ministerstva zdravotnictví.