Marie Nosková z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích uvedla, že doteď bylo mikrobiologicky vyšetřeno 37 vzorků, z toho 10 vzorků nevyhovělo požadavkům na počty Enterobacteriacae.

"Za významnější překročení mikrobiologického limitu bylo provozovatelům uloženo devět blokových pokut v celkové výši osmnáct tisíc korun," komentovala Marie Nosková výsledky šetření s tím, že závažnější hygienické nedostatky nebyly zjištěny.

"Drobná pochybení byla odstraněna na místě v době kontroly. Při překročení mikrobiologických limitů ve vzorcích zmrzlin byly provozovatelé upozorněny na nutnost zlepšení hygieny výroby. V jednom případě byla nařízena sanitace provozu," uvedla Marie Nosková.

Dodala, že kontrolovány byly také provozovny stravovacích služeb v kempech, na plovárnách a v blízkosti Lipna. Doteď bylo provedeno 69 kontrol výše uvedených provozoven. Za běžné provozní hygienické nedostatky (neudržování provozovny v čistotě a dobrém stavu, nevhodné skladování, nedostatečné značení potravin a pokrmů, nedostatky v HACCP) bylo v těchto zařízeních uloženo šest blokových pokut v celkové výši osmnáct tisíc korun.

Kontroly na letních dětských táborech

V Jihočeském kraji se rekreuje nejvíce dětí z celé České republiky. Podle Marie Noskové bylo k 19. červenci v kraji nahlášeno celkem 285 táborů se zhruba 37 800 dětmi.

"Během tří prázdninových týdnů provedly pracovnice oddělení hygieny dětí a mladistvých na letních dětských táborech celkem šedesát šest kontrol, za zjištěné nedostatky - skladování syrového masa, podmínky ke skladování potravin, závady v ubytování dětí – stav matrací, zásobování pitnou vodou - byly uloženy čtyři sankce v celkové výši devatenáct tisíc korun," prozradila výsledky šetření.

Dodala, že podáno a prošetřeno bylo pět podnětů (na stravování dětí, na ubytování), z toho tři byly neoprávněné.