Podle Františka Kotrby ze sekretariátu KHS přitom hygienici v řadě případů pomáhají i s vyhledáváním tak zvaných rodných listů k jednotlivým lahvím alkoholu podle výrobních šarží. Pokud se ukáže, že se jedná o alkohol, který je evidentně v pořádku, vzorky se neodebírají. To se 
v regionu týkalo za poslední týden několika desítek osob. „Každý den také realizují pracovníci KHS i desítky telefonických konzultací. Za minulý týden odebrali hygienici 
v jižních Čechách 180 vzorků 
a občanům předali výsledky 189 analýz. Českobudějovicko se na zmíněných číslech podílí více než polovinou. Výsledky bývají k dispozici zhruba za jeden až dva týdny od odebrání vzorku.

Moderní policejní technika by dokonce umožnila prověřit alkohol, aniž by se musela otevírat lahev. „Policie disponuje speciálním přístrojem, který dokáže odhalit přítomnost metylalkoholu bez toho, aniž by se musela zkoumaná lahev otevřít. Sami ho sice nevlastníme, ale jeho zapůjčení si můžeme vyžádat z Prahy," řekl ke kontrolám vedoucí budějovické hlídkové služby Policie ČR podporučík Vítězslav Lád.
Z dosud prozkoumaných vzorků byly v jižních Čechách až na jednu výjimku všechny v pořádku. U jednoho vzorku ale byla zjištěna přítomnost 2-isopropanolu, který bývá součástí například rozpouštědel nebo čistidel.

„To dokazuje, že alkohol 
v testované lahvi byl vyroben nelegální cestou z denaturovaného lihu," konstatoval Kotrba a dodal, že o tomto zjištění informovala KHS kromě osoby, která vzorek donesla, 
i Policii ČR a případ bude dále šetřen.