„Lze říci, že nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky při výrobě a prodeji zmrzliny," potvrzuje Dagmar Smitková, vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Její pracovníci se při kontrolách zaměřili především na osobní a provozní hygienu při výrobě a prodeji zmrzliny. „Sledujeme ale i zdravotní nezávadnost zmrzliny z hlediska mikrobiální kontaminace. To znamená, že odebíráme vzorky zmrzlin a zjišťujeme, zda se v nich nevyskytují choroboplodné zárodky, kterými může být zmrzlina kontaminována během výroby a prodeje, pokud nejsou dodržována hygienická pravidla," vysvětluje MUDr. Smitková. Zmrzliny jihočeských výrobců neunikly ani chemickým vyšetřením, která zkoumala především použitá barviva.

Uspokojivé výsledky dosavadních kontrol ale podle hygieniků neznamenají, že by si zákazníci neměli dávat při koupi zmrzliny pozor. Při pochybách o dostatečné hygieně radí neriskovat možné zažívací potíže.

Dívejte se zmrzlinářům na ruce a oděv

Čeho si všímatOpatrností při koupi zmrzliny se můžete vyhnout zdravotním problémům. Zaměřte se na:

- vzhled a čistotu provozovny, výrobníku  zmrzliny a prodejní vitriny, ale i okolí stánku

- vodu používanou na oplach porcovacích kleští

- uložení rezervních kornoutků

- oděv, ruce a hygienický postup prodeje samotného prodavače

Nedostatky v osobní hygieně, to bývají nejčastější prohřešky prodejců zmrzlin. Jejich zákazníci v takovém případě riskují zdravotní problémy v podobě průjmů, zvracení, bolestí břicha a vysokých teplot. Právě léto bývá obdobím zvýšeného výskytu těchto potíží.

Třebaže jihočeští hygienici zatím neevidují případy onemocnění, u kterých by byla prokázána souvislost s konzumací zmrzliny, radí všem všímat si čistoty ve stáncích, kde se zmrzlina prodává. „V případě, že není v pořádku, je lépe se konzumaci zmrzliny vyhnout," doporučuje vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice Dagmar Smitková.

Samozřejmostí u každého zmrzlináře by podle ní mělo být pravidelné mytí rukou, čistý pracovní oděv a hygienické zacházení s kornoutky. Na ty by zmrzlináři neměli sahat holýma rukama, kterýma zároveň manipulují s penězi.  „Většina těchto nedostatků se dá snadno odstranit tím, že jsou používány rukavice, ubrousky nebo  částečně kryté kornoutky na zmrzlinu," dodává MUDr. Smitková.

Zákazníci ovšem nejsou zvyklí si případných prohřešků  příliš všímat. „Zatím jsem se zmrzlinou nikdy neměla žádný problém. Takže mě ani nikdy nenapadlo, nějak si ji hlídat. Je ale pravda, že ji většinou kupuji na jednom místě u nás v Lišově," říká milovnice točené zmrzliny Veronika Kocihová z Lišova.