/ROZHOVOR/ Náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová přiblížila, jaká úskalí zdravotní péče o lidi bez střechy nad hlavou obnáší.

Lucie Kozlová, náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální oblast.Lucie Kozlová, náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální oblast.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováS čím se lidé bez domova potýkají, pokud jde o zdravotní péči, nejvíc?
Začíná to už s nalezením ošetřujícího lékaře, ať jde o plánovanou, či bezodkladnou péči. Ne všichni jsou ochotní přijmout člověka bez přístřeší. U nás v Českých Budějovicích máme naštěstí velmi ochotného a šikovného pana doktora Iva Faflíka, který se lidem bez přístřeší věnuje.

Je důležité, aby pacienti bez domova zároveň měli možnost se někde umýt, jde-li o plánované nebo nezbytné ošetření. Tuto možnost tu nabízí zejména Charita, zčásti službu zajišťuje poskytovatel sociálních služeb Prevent.

Co je těžší, úrazy, nebo stavy, které vyžadují hospitalizaci?
Je třeba zdůraznit, že pokud se takový člověk ocitne v nemocnici, tak ho vždy ošetří, to je zcela bez debat. Pak ale nastává potíž v tom, kam s ním ve chvíli, kdy ho z nemocnice propustí. Po úraze nebo i po vážnějším onemocnění je třeba takového člověk doléčit. Např. v Budějovicích máme jediný azylový dům pro muže, v Riegerové ulici, a ten jen bariérový.

Bezbariérové prostory tohoto typu tu nejsou?
Zatím ne, ale společně s vedením města a vedením kraje jsem vytvořila koncept nového bezbariérového prostoru, aby ti, kteří umístění do azylového domu nejvíc potřebují a jsou nejvíce zranitelní, nezůstávali na ulici.

Celkový počet lidí bez domova v jednotlivých krajích. Zahrnuje všechny kategorie bez střechy (venku a v noclehárnách) a vybrané kategorie bezbytu (azylové domy, domy na půl cesty, ubytovací zařízení pro ženy, obecní ubytovny, vězeňská a zdravotnická zařízCelkový počet lidí bez domova v jednotlivých krajích. Zahrnuje všechny kategorie bez střechy (venku a v noclehárnách) a vybrané kategorie bezbytu (azylové domy, domy na půl cesty, ubytovací zařízení pro ženy, obecní ubytovny, vězeňská a zdravotnická zařízZdroj: SOD 2019

Kde bude?
Na Okružní ulici. Máme tam velký objekt, jenž bude zrekonstruován a mimo jiné se v něm počítá nejen s nízkoprahovým denním centrem, ale i třeba s ošetřovnou. A právě v souvislosti s ní nám pak doktor Faflík už přislíbil pomoc, je opravdu skvělý a postavil se k tomu čelem. Spolupracuje např. i se sociálními pracovnicemi Charity, které s lidmi bez přístřeší domlouvají i např. doprovod k lékaři.

V jaké fázi příprav tento prostor je?
Je nezbytně ho zajistit co nejdříve. Už je zadáno zpracování studie a určitě to chceme zvládnout nejpozději během příštího roku. Má to velkou prioritu.

Listina základních práv a svobod říká, že každý má právo na ochranu zdraví a že občané Česka mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek stanovených zákonem. I lidé bez domova tak mají ze zákona zajištěný přístup k základní zdravotní péči. Možnost, že nebudou ošetřeni, protože nejsou pojištěni, zákon vůbec nepřipouští.