Ve větších městech s tím velké obtíže nemají, již několik let tady fungují sběrné dvory. Hůř na tom jsou menší obce, kde takové možnosti často nejsou. Po svátcích navíc přibyla otázka, co s usychajícími vánočními stromky.

Na rozdíl od větších měst však menší obce většinou s likvidací vánočních stromků moc práce nemají. „Jsme malá obec, tady si je lidé většinou zlikvidovali sami," vysvětluje starosta Zahájí Jiří Novák 
a dodává, že nová vyhláška jim moc starostí také nepřinesla.

V Zahájí totiž mají nový sběrný dvůr. „Loni jsme ho zkolaudovali," uvádí Jiří Novák. „Obyvatelé si sběrný dvůr velmi chválí. Máme otevřeno tři dny v týdnu a jsme také rádi za to, že zmizely černé skládky," libuje si starosta. Na bioodpad v Zahájí mají speciální kontejnery, kam jej lidé můžou dávat. Dál se o něj pak stará firma, která se na zpracování bioodpadů a jeho další využití specializuje.

Podle nové vyhlášky, platné od 1. ledna letošního roku, musejí mít lidé možnost třídit bioodpad a kov podobně jako plast nebo papír. Obce ale mohou vybrat z několika možností, jak třídění bioodpadu a kovů pro obyvatele svých obcí zajistit.

Lidé mohou tento odpad odnášet do sběrných dvorů nebo velkoobjemových kontejnerů, ale také do speciálních sběrných nádob a pytlů. V případě bioodpadu je možné také zpracování v bioplynových stanicích či obecních a komunitních kompostárnách.

Kov se v obcích musí třídit už od ledna, u bioodpadu tato povinnost platí každoročně v období od dubna do konce října.

Významný byl rok 2014 pro obec Vidov. Jedním z mnoha investičních plánů tady bylo zřízení nového sběrného dvora. „Vybudovat sběrný dvůr byl u nás v obci dlouhodobý záměr," vysvětluje vidovský starosta Tomáš Šedivý. „Dřív jsme situaci řešili svozem, ale pro větší pohodlí i vzhledem 
k nárůstu obyvatel jsme nakonec zvolili variantu stavby vlastního sběrného dvora," doplňuje.

Provizorní dvůr, kam lidé mohli do kontejnerů odvážet kovy i jiný odpad, tak nahradil nový rozšířený areál. „Lidé sem můžou vozit také stará elektrozařízení, třeba ledničky, mobily nebo baterie," vyjmenovává Tomáš Šedivý. Jednou za čas si je pak přeberou k dalšímu zpracování specializované firmy. „Lidé si na nové zařízení zvykají postupně," věří v úspěch sběrného dvora starosta Vidova.

Mimo možnost třídit kromě papíru, plastů, skla a kovů mysleli ve Vidově také na bioodpad. „Máme vyhlášku 
o kompostování, takže v obci máme už delší dobu místo, kam mohou lidi v sezoně odpady dávat," dodává Tomáš Šedivý.

„Kov můžou naši občané vozit na Švábův Hrádek," uvádí Božena Kudláčková, starosta Dubného. „Máme na to smlouvu s firmou .A.S.A.," říká a dodává, že o zřízení sběrného dvora v obci neuvažují. „Do budoucna máme 
v plánu nakoupit kontejnery na kov. A jednou ročně kov svážíme," doplňuje starostka obce. Bioodpad pak lidé v obci můžou házet do speciálně určených kontejnerů, které Dubenští pro tyto účely zakoupili už v loňském roce.

Podobně to mají také v Olešníku. Zatím zde totiž sběrný dvůr zcela chybí. „Zrovna připravujeme pro sběrný dvůr projekt," říká Jaroslav Pavlica, starosta Olešníka. Prozatím tak zdejší obyvatelé kovy odnášejí do příslušných kontejnerů. „Další možností je pak odvážet kov buďto do Zahájí, nebo do Dřítně," vysvětluje Jaroslav Pavlica. „Mají tam sběrné dvory a jsme s nimi domluveni, že jim to tam lidé mohou vozit," dodává.

Třídění odpadu mají vyřešené také v Hosíně. „Máme vlastní sběrný dvůr, takže lidé kovový odpad odváží tam. Co se vejde, dají do kontejneru, větší věci pracovníci dvora rozeberou," vykládá hosínský starosta Jan Řihánek.

„Ve dvoře jsou navíc připraveny i nádoby na elektroodpad či oleje, takže i těkavé věci lidé do dvora přinášejí. 
A biodpad tam má také své místo," říká starosta a dodává, že někteří obyvatelé Hosína si v tomto roce zažádali 
i o vlastní kompostéry. „Zrovna nám přišlo potvrzení, kompostéry by k nám měly dorazit na jaře, v březnu nebo v dubnu," uzavírá Jan Řihánek.