„V Lišově máme unikátní oddíly pobytu v přírodě," řekla Deníku Michaela Nováčková, která se ve volném čase věnuje cvičení s mladšími žáky a vede i dívčí oddíl zmíněného pobytu v přírodě.

„Podobné oddíly existují jen v Kamenném Újezdu a v Českých Budějovicích. Nikde jinde," dodává. „Děti učíme zálesáckým dovednostem a samozřejmě jezdíme i na letní tábory," popisuje činnost těchto oddílů jejich vedoucí. Na nedostatek dětí si v posledních letech oddíly nemohou stěžovat.

Jinak tomu ale bylo na počátku éry Sokola v Lišově. Ustavující valná hromada, která se uskutečnila 24. února 1894, čítala třicet členů. Díky tomuto počátečnímu kroku vznikla Tělocvičná jednota Sokol Lišov.

Zpočátku neměli lišovští sportovní nadšenci pro své aktivity ani vlastní tělocvičnu. Scházeli se v sále hostince u Bohoňků. V roce 1899 proto požádali obec Lišov o propůjčení varny v bývalém pivovaře. Ze samotné varny se tak stala tělocvična, ze stájí sborovna a ze spilky šatny.

Činnost Sokolů v Lišově narušily obě světové války. Po skončení 1. světové války se činnost sokolská v Lišově opět zdárně rozběhla. Obnovilo se pravidelné cvičení i divadlo, pořádaly se oslavy i taneční zábavy. V roce 1933 obec Lišov prodala lišovské sokolské jednotě objekt bývalého pivovaru, ve kterém měli Sokolové zřízenou tělocvičnu.

Historická fotografie z roku 1923 zachycuje ženy, které chodily do lišovského Sokola.

V roce 1948 se XI. všesokolského sletu v Praze zúčastnili snad všichni, kteří v té době v lišovském Sokole cvičili. Tento slet se nejen pro lišovské cvičence stal na dlouhých 46 let sletem posledním. Přišla totiž doba, kdy byly sokolské jednoty zrušeny.

Po listopadových událostech roku 1989 začali bývalí Sokolové usilovat o obnovu své organizace v Lišově. Což se jim také podařilo a  11. dubna 1990 byl lišovský Sokol obnoven. Přestože činnost Sokola se nerozběhla v tak masové míře jako před rokem 1948, podařilo se získat zpět historický majetek, opravit tělocvičnu, obnovit tradici pohárových turnajů, akademií a šibřinek.

Od roku 2001 stojí v čele lišovského Sokola starosta Stanislav Matoušek. V současné době má lišovský Sokol téměř 300 členů.

Cvičenci nezůstávají pouze v Lišově, ale když se naskytne příležitost, snaží se reprezentovat svou jednotu i na různých akcích. V loňském roce se například vypravili do Prahy na všesokolský slet.