Je mnoho lidí, kteří letos přišli o někoho blízkého. Jak prožít první osamělé Vánoce?

Kateřina: Každý z nás prožívá ztrátu blízkého individuálně. Někteří lidé potřebují k tomu, aby s tím vyrovnali, hodně aktivity, ruchu a být tzv. neustále v pohybu. Jiní lidé naopak ocení prostor a čas se zastavit, zavzpomínat na společné hezké chvíle a využijí možnosti sepsat rozlučkový dopis či vytvořit nějaký rozlučkový rituál. Strategie, jak pracovat se ztrátou, jsou různé. Nicméně lidem v okolí člověka, který takovou situací prochází, doporučuji, aby sebrali odvahu a dotyčného se ptali – jak se cítí, co potřebuje, jaká očekávání má od blížících se svátků a jak mu mohou být nápomocni. Určitě je také důležité zmínit odbornou pomoc, ať už ve formě „živých“ terapeutických sezení, nebo prostřednictvím online pohovorů, což umožňuje například služba terap.io, pro kterou pracuji. Obrátit se je možné i na různé krizové telefonní linky. Kontaktování odborníků rozhodně není projevem slabosti či neschopnosti zvládat vlastní život, naopak je to projevem laskavosti k sobě samému a kroku ke kvalitnějšímu životu.

Zlatá neděle v Českých Budějovicích.
OBRAZEM: Zlatá neděle zaplnila obchody, nákupní horečka vrcholí

Martina: Ztráta blízkého člověka je spojena s pocitem smutku. Smutek a láska jsou dvě strany jedné mince. Je s námi vše v pořádku, když jsme smutní i v čase Vánoc. Není nutné na sebe spěchat, spíše mít se svým smutkem trpělivost a dovolit si být k sobě laskavý.

Žijeme v době pandemie. Jak přežít Vánoce v karanténě, bez možnosti návštěv blízkých?

Kateřina: Dovedu si představit, že pobyt v karanténě během vánočních svátků, které se nesou v duchu potkávání se s blízkými, může být velmi náročný. Už ze spojení „jak přežít“ v otázce je zřejmá určitá konečnost této situace. Tuto myšlenku je dobré si uvědomit – karanténa jednou skončí, já budu moci ven a vídat své blízké. Dále je celkem funkční vnímat „teď“ a „tady“, a to s negativy i pozitivy dané situace. Přínosem může být třeba to, že mám více času na sebe a mohu vánoční svátky prožít jinak, hlouběji, bez vánočního shonu a nákupního šílenství. Také věřím, že pomáhá alternativní „setkávání se“ – přes telefon, videohovory nebo sociální sítě. Ve zkratce: funguje přijmout situaci takovou, jaká je, následně zmapovat negativa a pozitiva a poté a užít to, co funguje a je mi v tom dobře.

Dětská lékařka Vlasta Pokorná zasvětila život práci. Jihočeši si ji mohou vybavit z ordinací, ale i jako sportovní lékařku. Stále také slouží na příjmu dětské pohotovosti krajské nemocnice.
Práce je pro Vlastu Pokornou posláním, ve službě oslaví jubileum

Martina: Slova lásky, porozumění, ocenění ostatních i naše přání lze přenést i přes telefonní linku nebo přes obrazovku počítače. Kdy jste naposledy sdělili blízkým, co si na nich ceníte? Čím vám dělají radost? Jak moc vám na nich záleží? Udělejte to dnes nebo o Vánocích.

Ne všichni milují Vánoce. Jak se vzepřít oslavě klasických Vánoc, když někdo slavit nechce? Nebo je lepší se přemoci a vydržet to?

Kateřina: A kdo říká, že musíme Vánoce slavit? A kde se píše, že je pouze jeden jediný způsob, jak Vánoce oslavit? A kdy a kde vznikl „musismus“ milovat Vánoce? A kdo je ten, který hodnotí to, jak jsme Vánoce strávili? Jestli byly dostatečně štědré, kvalitně prožité a splnily všechna očekávání? Ta otázka, kterou jste položil, je plná očekávání, a to zejména očekávání okolí vůči nám. Chybí mi tam důraz na vlastní postoj, názor, potřeby či přání. Důležité je také zmínit, že leckdy máme tendence klást sami na sebe vysoká očekávání, aby letošní Vánoce byly nezapomenutelné, nejlepší a spousta dalších nej… Možná je fajn začít s málem a Vánoce s rodinou a blízkými si prostě užít. Když si dokážeme každý sám za sebe říct, co si od vánočních svátků přejeme, jak a s kým je chceme strávit, pak nemusíme řešit, jestli Vánoce slavit budeme či nebude a do jaké míry se jedná o překonávání sama sebe. Věřím, že adventní čas a Vánoce jsou jedinečnou příležitostí k tomu, abychom je strávili každý strávili originálně po svém.

Jak se nenechat strhnout všeobecným šílenstvím? Shánění nesmyslných dárků, absolvování maratonu návštěv. Jak ustát ten tlak okolí a slavit po svém?

Kateřina: V podstatě jste si na otázku odpověděl sám – důležité je slavit Vánoce po svém. Chce to – nejen o Vánocích, ale i v životě – pojmenovat si své potřeby, touhy a priority a podle nich víceméně žít. A samozřejmě si vymezit své hranice vůči okolnímu světu. Vnímám, že je důležité opravdu začít od sebe – co je pro mě důležité, na čem mi záleží a v čem se cítím dobře. Protože když bude fajn mně, bude s velkou pravděpodobností fajn i lidem kolem mě. Důležitý je i osobitý náhled na Vánoce. Například štědrovečerní večeře. Nemusíme si ji zprotivit, ale pojmout ji jako příležitost povečeřet například s prarodiči, užít si jejich přítomnosti, povyprávět, sdílet zážitky z jejich Vánoc a nečerpat inspiraci a životní zkušenost. Cítím, že tyto zážitky jsou bezprostřední, nepřenositelné a jedinečné. Věřím, že změna úhlu pohledu může být velmi nápomocná ke zvládání nejen vánočních náročných situací a může odhalit spoustu nových a zajímavých faktů a momentů.

České Budějovice 28. listopadu 2021. Centrum města.
Mezi vánočními stromy vedly Hůry před Budějovicemi, Borkem a Dubným

Martina: Ustát tlak okolí je možné tím, že si se naučíme používat odpověď „ne“. Například takto: Děkuji, že jsi se na mě obrátil. To, co ode mě žádáš, mi nevyhovuje a moje odpověď je „ne”. Když odpovídáte ano a cítíte ne, oslabujete se.

Přichází o něco duchovního ti, kteří se rozhodli o Vánocích odjet třeba k moři? Uvidí Ježíška i pod palmami a s koktejlem v ruce?

Kateřina: U této otázky vnímám dvě důležitá témata – duchovnost neboli spiritualitu a svobodnou volbu prožít vánoční svátky podle svého. Spiritualitu lze označit jako způsob života, kterým žijeme, jaké hodnoty vyznáváme a co je pro nás v životě prioritou. Druhým tématem je svoboda. Každý z nás si neseme zodpovědnost za náš vlastní život, za jeho kvalitu, prožitek i naplnění. Proto věřím, že i Vánoce strávené s koktejlem v Karibiku mohou být jedinečné a naplňující, pokud je to právě ten způsob, jak chceme Vánoce strávit. A nutno dodat, že spiritualita není ve světě lokalizována, ale neseme si ji každý sám v sobě v podobě originální každému z nás.

Martina: Věřím, že ti, co se rozhodli odjet třeba k moři, nepřicházejí o duchovní zážitek. Spiritualita je naší součástí, ať trávíme Vánoce doma, nebo u moře. Podpořit naši duchovní část můžeme spíše pomocí zklidnění, relaxace a pěstováním vysoké sebeúcty a úcty k životu.

Mnoho lidí o Štědrém dni zavítá na půlnoční mši. Je i mnoho takových, pro něž je to jediná návštěva kostela v roce. Není to trochu pokrytectví? Má význam do kostela jít aspoň jednou do roka?

Kateřina: Já návštěvu půlnoční mše jako pokrytectví nevnímám. Jen těžko můžeme znát důvody, proč lidé do kostela zavítali a o kolikátou návštěvu v roce se jedná. V podstatě nevnímám jako důležité počet návštěv kostela, ale to, s jakým očekáváním bohoslužbu navštěvuji a co si z dané mše pro sebe odnáším. Jinými slovy, věřím, že i jedna návštěva bohoslužby, třeba půlnoční mše na Štědrý večer, může být velmi přínosným a cenným zážitkem, ze kterého můžeme dále v průběhu roku čerpat energii, inspiraci a radost.

Kateřina Homolková (32 let)
Vystudovala rehabilitační a psychosociální péči na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik v párové a rodinné terapii společně s Martinou Vobrubovou Mikšátkovou. Již třetím rokem pracuje jako psychoterapeutka v psychiatrické léčebně Červený Dvůr, která se specializuje na léčbu závislostí. Pochází z Českého Krumlova, nyní žije ve Křemži. Ve volných chvílích ji můžete potkat na Kleti, kam si pravidelně chodí čistit hlavu.

Martina Vobrubová Mikšátková (49 let)
Vystudovala psychologii a sociologii v řízení firmy, věnuje se individuální, párové i rodinné terapii. Pochází z Tábora, žije v Českých Budějovicích. Mezi její záliby patří cestování, horská turistika, lyžování a příroda.

Platforma Terap.io
Rozšiřuje možnosti individuálních psychoterapeutických sezení (v běhu je již rozšíření o párovou, rodinnou a skupinovou psychoterapii). Výhodou platformy je její časová a místní (online) dostupnost a také široká paleta výběru terapeutů. Více informací najdete na webu terap.io, kde jsou přístupné i články a podcasty o psychoterapii.