Porucha autistického spektra neboli autismus patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o vrozené neurovývojové postižení některých mozkových funkcí, jehož důsledkem je, že člověk nedokáže přiměřeně komunikovat a navazovat sociální vztahy. Selhává v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Důležitá je včasná diagnóza a včasná odborná pomoc.

Posláním budějovického Autis Centra je pomáhat s péčí rodinám dětí s autismem a současně podporovat děti a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.

V KD Slavie slouží uprchlíkům komunitní centrum.
Komunitní centrum ve Slavii podpořily firmy a úspěšně slouží od dubna