První muž radnice se seznámil se stavem lesních porostů zasažených orkánem Kiryl. Navštívil také střediskom živočišné výroby na statku v Korosekách.
A právě jízda lesní cestou přinesla nemilé překvapení v podobě černé skládky, kde někdo necitlivě vyřešil svůj problém, kam se starým koupelnovým jádrem.““Prostě mezi námi žijí jednici, kteří si neváží ani kusu čisté přírody,“ konstatoval na to konto primátor.


Vedle tradičních forem hospodaření se primátor zajímal i o další návazné činnosti spojené se správou takto rozsáhlého majetku. Tam vidí velký potenciál do budoucna, jako příklad uvedl možnost dodávek ryb a zvěřiny do nově otevírané restaurace Masné krámy.