Dohoda se týká několika oblastí vzájemného informování a spolupráce, jako například spolupráce při odhalování nelegálního zaměstnávání, oznamování vzniku úrazů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, společných kontrolních akcí, konzultační a vzdělávací činnosti či poskytování informací. „Vše už doposavad nějak fungovalo, ale třeba výměna informací bude více operativnější, protože nebude muset třeba docházet k vyžádání jako doposud," sdělil Jiří Pelikán, vedoucí Oblastního inspektorátu práce.

Novinkou v rámci spolupráce jsou dohody o vzájemných školeních. „A to našimi pracovníky směrem k zaměstnancům inspektorátu třeba v oblasti psychologie a ze strany inspektorátu pak směrem k nám zase v oblasti bezpečnosti práce," řekl Luděk Procházka, krajský policejní ředitel.

Inspektorát práce a policie se společně snaží potírat například nelegální zaměstnávání cizinců. Jeden z posledních případů je z úterního rána. Na Jindřichohradecku pracovníci cizinecké policie zajistili skupinu devíti občanů Ukrajiny. Ti měli pro pohyb v Čechách národní vízum vydané Polskem. „Na základě něho u nás lze pobývat za účelem turistiky, ale nikoli pracovat," vysvětlil Jiří Stuchlý, vedoucí cizinecké policie na jihu Čech.

Muži zákona úřadu pomáhají také s vlastní fyzickou ochranou inspektorů při jejich kontrolách. Pokud inspektoři cítí potřebu od policie pomoci, mohou její hlídku zavolat.