Na jihu Čech udělili téměř 260 pokut v hodnotě více než osm milionů korun. Nejvyšší pokutu 1,2 milionu udělili společnosti Villena s.r.o. za nedovolenou těžbu dřeva v Děkanských Skalinách na Českokrumlovsku, uvedl ředitel českobudějovické inspekce Vladimír Jiráček. Právě porušení ochrany lesa a zákona o odpadech jsou jedny z nejčastějších problémů, které musí českobudějovičtí inspektoři řešit.

Ředitel ČIZP Erik Geuss pozoruje dlouhodobý trend, podle kterého jsou velká zařízení ukázněnější a inspektoři u nich nenacházejí tolik přestupků jako v minulosti: „Projevuje se spíše nekázeň drobnějších firem, které často provádějí porušení zákona na základě určité ekonomické kalkulace. Jedná se například o různé nedovolené nakládání s výkopovými zeminami.“

Dalším problémem, který inspektory ČIZP dlouhodobě zaměstnává, je nelegální obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Jen za letošní rok zabavili téměř 350 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 1245 výrobků z ohrožených druhů. Ředitel ČIZP Erik Geuss uvedl, že nejčastěji pocházejí nelegální předměty, živočichové a rostliny z Asie: „Ve 44 procentech případů byl zjištěn pachatel vietnamské národnosti.“