Děti ze Základní školy na Vinařického náměstí  si mohou dál bez obav vychutnávat obědy ve školní jídelně. Převoz jídla z vývařovny v Hlinecké ulici, který prověřovala Krajská hygienická stanice (KHS), je v pořádku a splňuje všechny podmínky a hygienická nařízení naší i evropské legislativy. Nepotvrdilo se tak podezření, se kterým se na hygieniky  začátkem dubna obrátil bývalý zaměstnanec společnosti Rumpold (jež převoz jídla zajišťuje, pozn. redakce)  Jaroslav Kojetín.

Podle něj firma porušuje pravidla třeba tím, že vozí obědy v dodávce, která má údajně sloužit i k převozu zatoulaných psů do útulku a podobně. Deník o podání podnětu informoval ve čtvrtek 12. dubna. „V tom autě se vozí skoro všechno. Od dílenského nářadí přes naftu až po zaběhnuté psy. A to ne pouze v jednom případě, ale téměř každodenně," popsal tehdy  Kojetín. Ale podle Františka Kotrby z KHS se  tato obvinění neprokázala. Inspektoři na obou místech dvakrát uskutečnili státní zdravotní dozor a zjistili, že manipulace se stravou při vykládce z vozidla a výdeji obědů ve školní jídelně je zcela podle předpisů.

„Na základě státního zdravotního dozoru, vykonaného dne 17. a 26. dubna, můžeme konstatovat, že převoz stravy v době kontrol Krajské hygienické stanice splňoval podmínky právních předpisů pro stravovací provozy," zdůraznil František Kotrba. Kotrba dále doplnil, že od ledna 2009 vozí zatoulané psy z Týna do útulku pouze tamní městská policie, a ta prý pro tyto účely používá vlastní auto.   Podle zástupce hygieniků navíc stěžovatel Kojetín v podnětu oficiálně upozorňoval na nevyhovující stav z roku 2010, což je však v přímém rozporu s Kojetínovým tvrzením, že společnost Rumpold porušuje legislativu i hygienická nařízení i v současné době.

„Skutečnosti uváděné stěžovatelem, které se vztahují k této době, nelze zpětně ověřit. Při důvodných pochybnostech o dodržování právních předpisů měla osoba, která podnět podala,  informovat orgány ochrany veřejného zdraví a základní školu neprodleně," zmínil František Kotrba.

Výsledek kontrol kvituje i starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek. „Nic jiného jsem neočekával, jsem ale samozřejmě rád, že se potvrdilo, že je všechno v pořádku. Sami jsme okamžitě poté, co jsme dostali tuto informaci, rozvoz obědů kontrolovali," reagoval na zjištění   odborníků. Neskrýval ale zároveň určité rozhořčení. „Udání, které prošetřovali hygienici, podle mého názoru poškodilo jak dobré jméno školy, tak města," mrzí starostu.

Ředitel společnosti Rumpold Petr Cícha se k výsledkům kontroly nevyjádřil. Už dříve však jakákoliv nařčení odmítal a označil je za osobní mstu bývalého zaměstnance, který je podle něj notorickým stěžovatelem.

„Zajišťujeme pouze přepravu jako takovou. Náš zaměstnanec  vůbec nepřijde s jídlem do styku. Do auta mu ho totiž nakládají kuchařky. Vozidlo  je uvnitř samozřejmě čisté a navíc používáme speciální přepravní boxy, které jsou dvojité a hermeticky uzavřené. Obědům se tak  nemůže nic stát," vysvětlil Deníku Petr Cícha.