Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zveřejnila souhrnná data za minulý rok a podle nich provedla vloni 16 896 kontrol, což je o 324 více než v roce 2018 (16 572) a uložila 2532 pravomocných pokut (o 11 méně než v roce 2018) v celkové výši 112 329 717 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2019 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (878), což je několikaletý trend. V Jihočeském kraji provedli inspektoři z Oblastního inspektorátu České Budějovice 1331 kontrol a uložili 229 pravomocných pokut v celkové výši 12 216 020 korun.

Celková výše pokut vzrostla oproti roku 2018 o více než 12 milionů korun. „V roce 2019 se počet kontrol, i díky podnětům přijatých od veřejnosti, zvýšil. To potvrzuje vysoký kredit, který Česká inspekce životního prostředí u občanů má a také skutečnost, že veřejnosti není lhostejné, co se s životním prostředím děje. V historii úřadu patřil rok 2019 z hlediska splnění všech parametrů a kritérií mezi velmi dobré roky,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Třeti nejvyšší sankce byla na Českobudějovicku

Z celorepublikového hlediska uložili nejvyšší pokutu inspektoři z Oblastního inspektorátu (OI) ČIŽP v Plzni. Její výše činila osm milionů korun a uložena byla společnosti TORESO CB s.r.o. Ta porušila zákon o odpadech tím, že v průběhu roku 2016 uložila na pozemek v k. ú. Mýto v Čechách přes 82 tisíc tun stavebních odpadů, které od roku 2015 přijímala od stavebních společností v Plzeňském kraji, a odstranila je v rozporu se zákonem o odpadech. Druhou nejvyšší pokutu pět milionů korun uložili inspektoři z OI Praha fyzické osobě podnikající, Jindřichu Frýdlovi za to, že na pozemky v k. ú. Chýně a Chrášťany u Prahy převzal a neoprávněně uložil přes 214 tisíc m3 odpadu. Třetí nejvyšší sankci ve výši čtyř milionů korun dostala od inspektorů z OI České Budějovice společnost H – Agrana s.r.o. za nedostatečná opatření proti šíření kůrovce v lesích na Českobudějovicku.

Tato pokuta byla zároveň nejvyšší pokutou vyměřenou OI ČIŽP České Budějovice. „Společnost umožnila dokončení vývoje nové generace kalamitních škůdců na napadených stromech. Brouci vylétli a rozšířili se do okolních lesních porostů ve vlastnictví této firmy i v majetku jiných osob. Došlo tak k ohrožení dalších lesních majetků. Rozsah napadení v této lokalitě neměl v Jihočeském kraji obdoby,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel OI ČIŽP v Českých Budějovicích. Druhou nejvyšší sankci půl milionu korun dostala společnost AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. za porušení ohlašovací povinnosti a nevytváření finanční rezervy za veškeré odpady uložené na skládku v Jindřichově Hradci. Třetí nejvyšší pokutu 290 tisíc korun uložili inspektoři provozovateli brousírny a lakovny, společnosti SLR - CZECHIA s.r.o., za porušení zákona o ochraně ovzduší.

Inspektoři provedli také 558 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 174 pokutových řízení a uložili pravomocné pokuty ve výši 919 050 korun.

Zabaveno bylo 70 1621 živých exemplářů CITES a 2027 neživých (výrobky). Nejvýznamnější akcí roku 2019 byla operace Lovec zaměřená na nelegální chov chráněných druhů, především šelem (rys, vlk, medvěd, vydra), tetřevů, tetřívků, losů atd. Inspektoři zpracovali pro potřeby orgánů činných v trestním řízení na dvě desítky rozsáhlých odborných vyjádření.