Sdružení chce být protiváhou rakouským a českým odpůrcům jádra a proto hodlá iniciovat veřejnou i odbornou diskusi o potřebě vyvážené energetické koncepce v České republice s cílem maximálně šetřit životní prostředí a zdroje pro budoucí generace, což se týká například fosilních paliv.

Členové sdružení Blue-Green také chtějí podporovat vědecký výzkum, vývoj nových technologií šetrných k životnímu prostředí a jejich urychlené zavádění do praxe.

Podpora dostavbě Temelína

Za důležité považují otevření otázky výhodnosti jaderné energetiky a chtějí aktivně přispět k dostavbě jaderné elektrárny Temelín o další dva bloky. „Postavme nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín - vytvoříme pracovní místa v průmyslu, vzdělávání či vědě a zároveň tak podpoříme ekonomiku České republiky,“ vyzývá Blue-Green.

Stejné či podobné zájmy

Sdružení proto bude spolupracovat se všemi jednotlivci, s organizacemi, soukromými i veřejnými institucemi a orgány a podnikateli, jejichž cíle jsou shodné nebo blízké cílům sdružení.

Nedávno se předseda sdružení František Haman a místopředseda Pavel Mádl zúčastnili happeningu na statku u Šťástků ve Vodňanských Svobodných Horách. Na něm se s poslancem Janem Bauerem, senátory Tomášem Jirsou a Miroslavem Krejčou shodli na potřebě rozšíření temelínské elektrárny s tím, že by vláda České republiky měla také dávat více peněz do rozvoje infrastruktury Jihočeského kraje.