Oddělení ochrany obyvatelstva Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru eviduje na území kraje 138 krytů civilní ochrany. Z tohoto množství zůstává aktivních 31. Nejvíce jich je na území Českých Budějovic, funkční jsou ale tlakově odolné objekty i v Písku či Strakonicích.

Podrobnosti najdete v tomto článku:

Kryt civilní obrany v píseckém kině Portyč. Foto: Tom Droppa
V kraji je 31 aktivních krytů. Slouží jako sklady, klub, kino nebo střelnice

"Dostáváme mnoho dotazů souvisejících s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní. I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, připravili jsme pro vás alespoň základní pokyny pro přípravu ochrany před jaderným útokem," píše SÚJB s tím, že kvůli enormnímu náporu byly jeho webové stránky nějakou dobu nefunkční. "Po konzultaci se zástupci Generálního ředitelství HZS ČR bude na jejich webu v nejbližší době zveřejněno upřesnění k uvedeným pokynům," dodává SÚJB.

Pokyny SÚJB pro případ nutné ochrany
I když pevně věří, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím způsobem:
- připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.)
- domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb
- v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci
- po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu
- při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek
- po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace
- řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.

Kryt CO pod ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad a jeho správce Ladislav Smil.
VIDEO: Stále funkční kryt. Po pár dnech by z něj lidé utíkali nouzákem

Jelikož záležitosti civilní ochrany a nemírového využití jaderné energie nejsou v přímé působnosti SÚJB, pro další informace úřad odkazuje na weby a informační kanály Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany ČR. Obecně se problematice ochrany obyvatelstva na našem území věnuje HZS ČR.