Do letošního ročníku PRESTA se přihlásilo 48 staveb. Soutěžilo se v kategoriích: Památkové a historické stavby, Občanské a průmyslové stavby – novostavby, Občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby. Byly také uděleny „Ceny vyhlašovatelů“ a „Cena časopisu Stavebnictví“. Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu „INSPIRA 2018–2020“. Součástí letošního ročníku PRESTA 2018–2020 byla soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu „STUDENT PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2018–2020“.

Ceny za prestižní stavby realizované v uplynulých dvou letech na území jižních Čech jsou udělovány tradičně každé dva roky. Přihlášené realizace hodnotí porota složená ze zástupců oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihočeského kraje. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získávají titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Další vybrané stavby získávají Čestná uznání.

„Cílem soutěže je podpořit rozvoj stavebnictví, zdravou rivalitu a soutěživost mezi architekty a stavaři. Porota pozitivně hodnotí kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická i technologická řešení stavebního díla,“ uvedla ředitelka soutěže PRESTA Ing. Alena Korešová.

Jihočeští vědci vymysleli vlastní metodu na přípravu černého česneku.
Vynálezy z jihu Čech obohatí kuchyni či pomohou rybám

Přestože letos se kvůli pandemickým opatřením vyhlášení výsledků soutěže obešlo bez slavnostního předání cen vítězům, veřejnost se o podrobnostech jedenáctého ročníku PRESTA může dozvědět prostřednictvím časopisů, novin a webových stránek vyhlašovatelů: www.cssi-cr.cz, www.ckait.cz, www.sps.cz, a www.kraj-jihocesky.cz. „Pokud to podmínky dovolí, setkání účastníků soutěže a organizátorů plánujeme na 9. září 2021 v Domě kultury Slávie v Českých Budějovicích. Tam zároveň předá diplomy všem oceněným jihočeský hejtman Martin Kuba,“ doplnila ředitelka soutěže s tím, že veřejnost si bude moci všechny přihlášené stavby prohlédnout na putovní výstavě PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2018–2020 během podzimu.

Výsledky

Titul PRESTA v kategorii Památkové a historické stavby získala Restaurace Solnice, Pivovar Solnice v Českých Budějovicích. Solnici projektoval Ateliér HERITAS České Budějovice a zhotovila firma Auböck Boršov nad Vltavou.

Titul PRESTA v kategorii Občanské a průmyslové stavby – novostavby získala přístavba a stavební úpravy Základní umělecké školy Velešín, kterou projektovalo SP STUDIO Český Krumlov a realizovala oblastní pobočka firmy PORR.

Titul PRESTA v kategorii Občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce získala podkrovní vestavba a nádvoří Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Písek. Stavbu projektoval Ateliér HERITAS České Budějovice a realizovaly firmy PRIMA Strakonice a KOČÍ Písek.

Titul PRESTA v kategorii Rodinné domy a bytové stavby získal Polyfunkční dům Na Ohradě Strakonice od projektantů STA, projektový atelier a Ing. arch. Zbyňka Skaly ze Strakonic. Dům postavila firma Znakon Group Sousedovice.

Titul PRESTA v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby získala Protipovodňová ochrana města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč – ústí potoka Jiher. Stavbu projektovala společnost VH-TRES České Budějovice a realizovala EUROVIA CS, závod České Budějovice.

Titul PRESTA v kategorii Dopravní a ostatní inženýrské stavby získala Dálnice D3 0309/II Ševětín Borek, kterou projektovaly firmy Valbek Liberec a PUDIS Praha a zhotovila EUROVIA CS, závod Praha východ a závod České Budějovice.

Titul INSPIRA se jihočeský hejtman Martin Kuba rozhodl udělit mostu v Římově, ev. číslo 155-007. Stavbu projektovala firma HBP České Budějovice a realizoval K-BUILDING CB.

Titul STUDENT PRESTA v kategorii vysokoškolská práce získalo projektové zpracování Základní umělecké školy Neratovice od Kristýny Řezáčové z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Projektovou dokumentaci stavby připravila pod vedením Ing. Zuzany Kramářové, Ph.D. a Ing. Aleše Kaňkovskyého.

Titul STUDENT PRESTA v kategorii středoškolská práce získal Bytový dům s obchody ve Vodňanech od Davida Valenty ze Střední průmyslové školy České Budějovice. Vedoucím projektu byl Ing. Vlastimil Škopek.