Jde o malou houbičku, tak vzácnou, že se o ní nezmiňují ani mnohé odborné publikace. V Německu je vedena v červené knize ohrožených druhů. „V bavorské ne, protože ji v této spolkové zemi dosud nikdo nenašel,“ pokračuje list. Až před pár měsíci byla objevena na louce u Deggendorfu. Tedy senzace! „Hloupé ovšem bylo, že si vybrala mimořádně nevhodné místo k životu – na asi pětihektarové louce, kde chce stavební podnikatel Alois Erl stavět 51 domů…“

Podle PNP stavitel požádal znalce o zjištění, zda se na louce nenacházejí některé chráněné houby. „Nepustili jsme ze zřetele ochranu přírody – mohli jsme přece taky říci zemědělcům, aby místo pohnojili kejdou, pak by se jazourek určitě nenašel,“ chlubí se v deníku. Kyjovitá houbička je vysoká pár centimetrů, černá nebo tmavě hnědá. Přesné určení druhu je možné jen pod mikroskopem.

„Když se potvrdilo, že u Degendorfu roste vzácný exemplář, zdvihli se ochránci přírody: jazourek musí být chráněn, domy tu přece stavět nelze,“ pokračuje list. Erl si je podle PNP ale jist, že houbička je vzácná jen proto, že ji dosud nikdo nehledal. „Je to jen pár nitek, které najde jen ten, kdo po kolenou podrobně prozkoumává trávu,“ říká.

Aby dokázal, že v regionu je takových míst víc, vypsal odměnu „na jazourkovu hlavu“. V lokálních vydáních deníku PNP zadal inzerát: Pozor, nálezné, a sděluje, že kdo mu přinese jazourek Walterův, dostane tisíc eur. Od čtenářů prý dostal sice pár upozornění, ale ta správná houba mezi nimi nebyla, uvádí deník. Proto znovu povolal mykologa, který mu ji našel na staveništi. „Ten prošel další louky kolem Deggendorfu, a podívejme se – kdo hledá, najde!“ píše list. „Během dvou týdnů našel promovaný biolog Krieglsteiner jazourek na sedmi místech v Bavorském lese. Zda za to dostane sedm tisíc eur, prý ještě není jisté – podle Erla o tom zatím jednají.“

Bez ohledu na další stavitel uzavřel s ochránci přírody kompromis. Postup, který už schválila i městská rada Deggendorfu, předpokládá, že jazourek bude přesazen na podobné místo. „Šance, že přesun přežije, je prý šedesátiprocentní,“ uvádí PNP. „Kromě toho nechá Erl na okraji staveniště kus louky volný, kam by se jazourek mohl rozšířit. Místo musí být chráněno před stavebním prachem a sutí. Dodatečně bude louka oplocena. Psi budou muset potřebu vykonávat jinde, aby půda pro jazourky nedostávala moc živin, které mu nesvědčí,“ uzavírá pasovský list.