V roce 1925 zaslal jeho syn Bedřich Karásek (rovněž pedagog) městské radě rezoluci o zřízení muzea. V roce 1929 se členovi městského zastupitelstva Josefu Nikolauovi podařilo prosadit zřízení muzejní komise. Ta se v krátké době přeměnila na Muzejní spolek a roku 1930 bylo vydáno prohlášení k rodákům a občanům města oznamující založení muzea s prosbou o dary nebo zapůjčení muzeálních předmětů. O Svatovítské pouti 19. června 1932 bylo v domě čp. 225 pod kostelem sv. Jakuba muzeum slavnostně zpřístupněno veřejnosti. V průběhu 2. sv. války byl otevřen záměr stavby nové budovy muzea, ale nebyl realizován. V 50. letech Muzejní spolek zaniká a z muzea se stává Okresní muzeum Týn nad Vltavou, v r. 1955 je muzeum přemístěno do uvolněných prostor zámku. V roce 1960 zanikl okres Týn nad Vltavou, muzeum se stalo muzeem městským.