V témž roce vznikl Park kultury a oddechu, v roce 1973 rozdělený na 2 samostatné celky: Celostátní výstava Země živitelka a Městský dům kultury. Od roku 1970 se na výstavišti pravidelně konaly zemědělské výstavy pod názvem Země živitelka. Roku 1981 přešel areál pod správu Ministerstva zemědělství a výživy České republiky.

Zdroj Encyklopedie České Budějovice