V roce 1907 je však dochován jasnější záznam o založení ochotnického spolku ZORA. ZORA vydržela s přestávkami do až do roku 1951, kdy vyhláška ministerstva kultury všechny nezávislé kulturní spolky zrušila a nahradila je tzv. Osvětovou besedou. Ještě rok předtím se divadelní jeviště přesunulo z tehdejší hospody U Kučerů do hostince U Vansů. Jako režisér divadla dlouhodobě působil zdejší učitel a pozdější ředitel Jan Kodym.