První zápis o zdejším hasičském sboru je v jednacím protokolu obce již ze dne 22. srpna roku 1898, kde je uvedeno: „Obec oznamuje okresnímu výboru, že první kroky ku zřízení hasičů učinila.“ K založení došlo o rok později. V čele tehdejšího sboru stanul Vojtěch Kocourek, císařský rada a ředitel továrny na šamotové zboží. Zázemí měli dobrovolní hasiči původně v budově poblíž dnešního obecního úřadu, ta ale byla časem srovnána se zemí. V roce 1974 se hasiči přestěhovali do nové hasičárny nacházející se nedaleko místního fotbalového hřiště. Nynějším velitelem Sboru dobrovolných hasičů ve Zlivi je Vladislav Kofl. Sbor má celkově asi 150 členů. Ročně dobrovolní hasiči vyjíždějí zhruba ke třem desítkám případů. Pomáhali při povodních v letech 2002 a 2012, v srpnu roku 2003 pomáhali při hašení požáru rašeliniště v Byňově.

SDH Zliv