Ustavující schůze se tehdy zúčastnilo 95 lidí z místa a okolí. O rok později se v novoveské jednotě objevilo také žactvo. První veřejné cvičení se uskutečnilo v červnu 1921 na louce pod myslivnou. Roku 1922 byla tamní jednota přidělena k 6. okrsku Borovany a společně s ním se stala součástí župy Husovy. První sokolský ples byl uspořádán 3. února 1923. Velmi významným datem se pro jednotu stal 5. červen 1938, kdy byla slavnostně otevřena tamní sokolovna. Pak ale přišla 2. světová válka a po jejím konci komunisté a činnost Sokola byla i tady pozastavena. Oficiálním datem obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves byl 13. březen roku 1998. TJ Sokol Nová Ves se v současnosti podílí na organizování maškarního plesu, šibřinkách, stavění máje či vánočním výstupu na Kleť. Dnes má zdejší Sokol celkem 49 členů, z toho 19 členů tvoří mládež do 18 let. Fotky na stránku poskytl Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol Nová Ves.