Nejstarší zmínka o městě pochází z roku 1409. Tehdy byla Zliv poddanskou vesnicí hlubockého panství, a tak se její majitelé střídali spolu s měnícími se majiteli Hluboké. Samostatnou se obec rozkládající se mezi rybníky Bezdrev, Zlivským a Mydlovarským stala v roce 1850. Snímky použité v Deníku pochází z knihy Zliv kdysi a dnes. Za její zapůjčení městu Zliv děkujeme!