Po odchodu dělostřelců využívalo uvolněný prostor vozatajstvo a trén, díky čemuž získalo místo pojmenování Velký Depot. Po zániku Depotu v druhé pol. 19. stol. zůstal Týn bez vojenské posádky. Tato situace se změnila po konci 1. světové války, kdy představitelé města usilovali o umístění vojenské jednotky nově vzniklé československé armády. Ministerstvo národní obrany přání vyhovělo, 4. února 1921 umístilo v Týně 5. rotu vozatajstva. Kasárny byly provizorně zřízeny v ovčíně na Malé Straně, následně byly vybudovány nové objekty kasáren ve směru na Čihovice, se svolením prezidenta republiky nesly jméno Masarykovy kasárny. Po jejich dostavbě byla vozatajská rota vystřídána částí dělostřeleckého pluku, pro jehož potřeby byly kasárny rozšířeny. V červnu 1927 dorazila do Týna část nové posádky, oficiální uvítání dělostřeleckého oddílu č. 255 bylo spojeno až se svátkem 28. října, kdy proběhlo slavnostní uvítání a představení jednotky na náměstí.