Výročí 50 let trvání Sboru dobrovolných hasičů Římov nebo selku paní Josefu Nožičkovou a čeledína Václava Hanzalíka při sklizni v minulém století. Takové snímky tentokrát najdou čtenáři v pátečním vydání Českobudějovického deníku v seriálu Jak jsme žili. Snímky pocházející z obecního archivu zapůjčila obec a podklady pro popisky připravil římovský patriot Vladimír Koupal.

První písemná zmínka o Římově pochází z roku 1395. Na počátku 15. století získali vesnici příslušníci rodu Roubíků z Hlavatec, kteří si tu vystavěli pevnou tvrz. Pak se v držení střídali různí majitelé. Dlouho patřil římovský statek českokrumlovské jezuitské koleji. Za jezuitů také došlo roku 1648 k založení poutního místa s loretánskou kaplí a rozsáhlou křížovou cestou. Od poloviny 19. století je Římov samostatnou obcí. Budeme se mu věnovat i v některém z příštích pokračování seriálu.