Lidé, kterých se tato novinka týká, mají v souvislosti se změnou mnoho otázek, jak bude systém fungovat.

Deník se proto za všechny zeptal u dopravního podniku (DP) a na ty nejčastější dotazy odpovídá. Zároveň včera ráno otestoval také zaměstnance DP na předprodejním místě, zdali jsou v tomto ohledu připraveni poskytnout potřebné informace.

Výsledek dopadl dobře, pracovníci podniku jsou zaškoleni a neváhali odpovídat i na ty nejmenší drobnosti testujícího redaktora.

Mám ročního syna a jezdím pravidelně MHD, mám tedy nárok na jízdné zdarma?
Nárok má každá osoba bez ohledu na místo bydliště, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Musí ale doprovázet dítě, na které je příspěvek vázán.

Pokud to splňuji a chci jezdit bezplatně, co mám udělat?
V první řadě je nutné vyžádat si na příslušném úřadu doklad, který potvrzuje, že příspěvek nebo peněžitou pomoc dostáváte.

A to stačí?
Ne. Následně se musíte dostavit s dokladem na předprodejní místo dopravního podniku. Potvrzení předložíte a necháte si vystavit speciální kupon k vaší průkazce MHD.

Co když ještě průkazku nemám?
Na předprodejním místě vám ji za drobný poplatek vystaví. Je nutné předložit doklad totožnosti a fotografii.

Když už mám průkazku i potvrzení, že mohu jezdit zdarma, co dál?
Na přepážce předprodejního místa (například přízemí Mercury centra) zaplatíte 200 korun, za které vám je vydán speciální jízdní kupon. Pak už můžete začít jezdit zdarma s dítětem. Kupon platí na jeden rok. Pro člověka, který si kupuje pravidelně měsíční jízdenku, je to roční úspora zhruba 4500 korun.

A co se děje po roce?
Pokud dál pobíráte příspěvek, opět přinesete potvrzení a za 200 korun získáte jízdné na další rok zadarmo, a tak dále.

Se synem jezdí často i manžel, mohu mu svoji průkazku s kuponem půjčit?
Ne. Je nepřenosná, takže bezplatné jízdné může využít pouze jedna osoba, na kterou byl kupon vystaven.