„Chceme vědět, jak lidé městskou teplárnu vnímají, hodnotí, co o ní vědí. Jejich názory nás zajímají, protože nám mohou pomoci zvýšit kvalitu služeb. Proto bychom i touto cestou rádi požádali obyvatele města a okolí o pár minut jejich času, který je potřeba k vyplnění dotazníku. Ten bude k dispozici i na našem webu,“ vysvětluje Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva. Dotazy nebudou mířit pouze na teplo z centrálního zdroje, jeho ceny a služby, ale i ekologii, zlepšování životního prostředí, transparentnost firmy či její vztah k okolí.

Výzkum postojů a vnímání českobudějovické teplárny se uskuteční od 27. srpna do 15. září prostřednictvím elektronického dotazování.

„V posledních letech se v teplárně hodně změnilo. Vize jako ekologizaci výroby, diverzifikaci paliv a proměnu zdrojů, abychom i nadále tepelnou energii prodávali za udržitelné ceny, postupně přeměňujeme v realitu. A další významná rozhodnutí nás ještě čekají. Je proto důležité znát názory veřejnosti,“ dodává Václav Král, předseda představenstva.

Výzkum je prvním výstupem memoranda o spolupráci mezi teplárnou a Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ta se díky němu bude podílet i na systematickém hodnocení koncepcí teplárny, jejích podnikatelských záměrech a výzkumu na zadaná témata.

Podle Tomáše Kollarczyka jde o dlouhodobé partnerství, které městské energetické firmě pomůže při jejím strategickém směřování a dlouhodobém plánování. „Naše zkušenosti ze spolupráce s akademiky na konkrétních projektech jsou velmi dobré. Ať již šlo o ČVUT nebo VŠTE. Obě vysoké školy pro nás zpracovávaly studie, analýzy nebo oponentní posudky v odborných oblastech, na které se specializují. Při strategickém rozhodování jsou tyto analytické podklady velmi přínosné,“ doplnil.

Děkanka Dagmar Škodová Parmová uvádí, že výzkum v oblasti rozvoje podniků a regionů na makro i mikroúrovni patří mezi důležité zájmy fakulty. Na ní působí na 70 akademických pracovníků a 1100 studentů. „Dopady externích podmínek, zpracování podrobných analýz vnitřního prostředí firem a simulace budoucího vývoje v kontextu udržitelnosti ekonomických aktivit je pro nás opravdovou prioritou,“ dodala k podpisu společného memoranda.

Zdeněk Zuntych